VI dzień nowenny do św. Teresy od Jezusa

Z pism św. Teresy od Jezusa:

?Na miłość Boga, nie dbajcie o to, by zależało wam w najmniejszym stopniu na tych specjalnych względach ze strony przełożonych. Niech każda jedna stara się robić to, co powinna, a jeśli przełożony nie podziękuje jej, podziękuje jej za to sam Pan. Wiem, że nie przychodzimy tutaj, by szukać nagrody w tym życiu. Niech wasze myślenie zawsze pozostaje ukierunkowane na to, jak krótko to trwa, a tym tutaj w ogóle się nie przejmujmy, gdyż trwałość tego nie wystarcza nawet na ten czas, w jakim się to przeżywa (…). Nie dawajcie sposobności do rozwinięcia się takich myśli, które niekiedy zaczynają się z powodu błahostki, a mogą wzbudzić w was znaczny zamęt, ale ucinajcie je tym, że nie tutaj jest wasze królestwo oraz tym, jak szybko wszystko się kończy.

Och Panie mój! Gdybyśmy naprawdę znały Ciebie, w ogóle nie przejmowałybyśmy się niczym, ponieważ dajesz wiele tym, którzy zechcą zawierzyć Tobie. Uwierzcie przyjaciółki, gdyż wielką rzeczą jest zdanie sobie sprawy, że to jest prawdą, by uświadomić sobie, że te tutejsze względy, wszystkie one są kłamstwem, gdy odwodzą duszę choćby odrobinę od zwracania się do wewnątrz siebie.
Och któż sprawi, byście wy to zrozumiały!?

(Droga Doskonałości 29,1.3)

————————————————–

MODLITWA DO ŚW. TERESY OD JEZUSA
Z OKAZJI 500-LECIA NARODZIN (1515-2015)

Święta Matko Tereso od Jezusa!
Ty oddałaś się całkowicie na służbę miłości:
naucz nas chodzić z determinacją i wiernością
po drodze modlitwy wewnętrznej, z uwagą zwróconą na Pana Boga w Trójcy Jedynego, obecnego zawsze
Z pism św. Teresy od Jezusa:

?Wystrzegajcie się również ? pewnych iluzji pokory, które wzbudza demon wraz z wielkim niepokojem, z powodu ciężaru naszych grzechów, którym zwykł przytłaczać tutaj w różnorakiej formie, aż do odstąpienia od przyjmowania Komunii i praktyko­wania modlitwy osobistej (…).

Pokora nie wnosi niepokoju ani wzburzenia, ani zamętu w duszy, bez względu na to, jak wielka by ona nie była. Ale przychodzi z pokojem i poczuciem bliskości i uspokojeniem. Jakkolwiek ktoś, widząc siebie tak nielojalnym zdaje sobie sprawę, że zasługuje na pozostawienie w piekle i zamartwia się i ? w jego przekonaniu ? zgodnie ze sprawiedliwością wszyscy powinni odczuwać do niego niechęć i niemal nie ośmiela się prosić o miłosierdzie. Jeśli ta udręka jest przejawem dobrej pokory, to przychodzi z takim odczuciem błogości w sobie i zadowolenia, że nie chciałybyśmy widzieć siebie bez niej. Nie powoduje zamętu ani ucisku duszy, a raczej rozszerza ją i czyni zdolną do służenia więcej Bogu.

Ta druga udręka wszystko to wzburza, wszystko to zmąca, całą duszę wywraca, jest wielce zadręczająca (…). Gdy znajdziecie się w takim stanie, ucinajcie myślenie o waszej nędzy najbardziej jak tylko zdołacie, a kierujcie go na miłosierdzie Boga i na to, że On nas miłuje i co On wycierpiał ze względu na nas. A jeśli to jest pokusa, to nawet tego nie będziecie w stanie uczynić, gdyż demon nie pozwoli wam uspokoić strumienia myśli (…) dość już będzie, jeśli rozpoznacie, że to pokusa?.

(Droga Doskonałości 39, 1-3)

————————————————–

MODLITWA DO ŚW. TERESY OD JEZUSA
Z OKAZJI 500-LECIA NARODZIN (1515-2015)

Święta Matko Tereso od Jezusa!
Ty oddałaś się całkowicie na służbę miłości:
naucz nas chodzić z determinacją i wiernością
po drodze modlitwy wewnętrznej, z uwagą zwróconą na Pana Boga w Trójcy Jedynego, obecnego zawsze
w głębi naszego jestestwa.
Umocnij w nas fundament prawdziwej pokory, odnowionego oderwania, bezwarunkowej miłości braterskiej, w szkole Maryi, naszej Matki.
Wlej w nas Twoją wrażliwą miłość apostolską
do Kościoła. Niech Jezus będzie naszą radością, naszą nadzieją i naszym dynamizmem, niewyczerpanym źródłem najgłębszej zażyłości.
Błogosław naszą wielką rodzinę karmelitańską,
naucz nas modlić się całym sercem z Tobą:
Twoją jestem, Panie, dla Ciebie się narodziłam.
Co chcesz czynić ze mną?
Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

lub

Litania do św. Teresy od Jezusa

wiecej o św. Teresie od Jezusa na stronie: www.karmel.pl

Posted in Czytelnia and tagged , , .