Strój

Strój zakonny Karmelitanki Dzieciątka Jezus:

brązowy długi habit przepasany skórzanym brązowym pasem z różańcem z lewej strony, na habicie brązowy szkaplerz, pod szkaplerzem krzyżyk profesyjny, na głowie biała toka i czarny welon. Poza tym biały płaszcz zakładany podczas liturgii.

„…szata, którą odziana Karmelitanka Dzieciątka Jezus przez modlitwę i umartwienie
przygotowuje się do kontemplacji i zjednoczenia z Bogiem.

Ale jest i znak zewnętrzny tego wysokiego powołania – suknia zewnętrzna. Tą suknią jest szkaplerz święty.

Szkaplerz, suknia Karmelu i jego powołania jest darem Matki i Królowej Karmelu.
W każdej Karmelitance nim odzianej ma się odbijać i rozwijać życie Maryi.

Poza tym suknia zakonna jest i zawsze będzie znakiem łaski powołania, znakiem braterstwa, orędziem pokoju, miłości i znakiem zbawienia. W Zgromadzeniu Karmelitanek Dzieciątka Jezus będzie ona jeszcze suknią dziecięctwa duchowego”

(słowa O. Anzelma Gądka OCD, Założyciela)