Pieśni

Tyś moim dzieckiem umiłowanym

t.: por. św. Teresa od Dzieciątka Jezus
m. i wyk.: s. Agnes Krzyżanowska CSCIJ

Tyś moim dzieckiem umiłowanym
Dla ciebie niebo stworzyłem
Tyś moim dzieckiem umiłowanym
Spocznij spokojnie w ramionach mych.

1. Jestem tylko małym dzieckiem Panie
Moja słabość onieśmielić chce
Lecz wyciągam ufnie swoje ręce
Wierząc, że jak Ojciec Ty przytulisz mnie

2. Choć upadam co krok i co chwilę
Choć bezsilna, nie zniechęcam się
Patrzę w oczy mego Ojca wierząc, że
Miłosierdzie Twoje znów podniesie mnie.

3. Czyż ufność moja może mieć granice
Gdy mym Ojcem wszechmogący Bóg?
Nie mam zasług, lecz nie lękam się
Bo skarb Króla także moim jest!

4. Wyznam Panie: miłość Twoja jest szalona!
W tej miłości pragnę cała zgubić się
Nie chcę rosnąć, lecz przeciwnie – z dnia na dzień
Być jak dziecko, coraz mniejszą stawać się.

_____________________________________________

Niech miłość Twa

Lednica 2014 – Taniec – Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

PIEŚŃ DO DZIECIĄTKA JEZUS

t.: sł. B. o. Anzelm Gądek OCD

Królu mej duszy, droga Dziecino!
Ty wciąż królujesz, choć wieki płyną.
Choć piekło huczy, że tron Twój skruszy …
Ty wciąż królujesz, Królu mej duszy!
Serca nadziejo! Gdy człek w boleści
Na próżno szuka w tym życiu treści.
Gdy resztki szczęścia w proch się rozwieją,
W tej smutnej doli Sameś nadzieją!
Wieczności Królu, kiedy w rozłące
Z tym światem o Twą wieczność potrącę,
Gdzież się w mej trwodze zwrócę i bólu?
Tylko do Ciebie, wieczności Królu!
Droga Dziecino, Jezu mój mały,
Ty w rączce Swojej dzierżysz świat cały.
Świat Twój, lecz dusze weź, niech nie giną,
Wciąż dla Cię żyją, droga Dziecino!

Śpiew: Karmelitanki Dzieciątka Jezus

_____________________________________________

Modlitwa do Boskiego Dzieciątka

t.: sł. B. o. Anzelm Gądek OCD
adapt. i m.: ks. I. Pawlak

Wprowadzenie

O Boskie Dziecię, błogosław nam, uświęcaj nas,
jednocz nas z Sobą, i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać.

1. Pragniemy, by Imię Twoje było znane i kochane i naśladowane.
Refr. Jezu, bądź mi Jezusem

By na Imię Twoje wszelkie kolano klękało,
by każdy,kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony.

Refr. Jezu, bądź mi Jezusem

By od wschodu do zachodu była chwała Twojemu Imieniu,
by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie.

Refr. Jezu, bądź mi Jezusem
2. Refr. Cieszymy się i wychwalamy Ciebie

Że masz Ojca w niebie, że w Duchu Świętym jesteś jedno z Ojcem
i że Tego Ojca Tyś nas nauczył wzywać i kochać.

Refr. Cieszymy się i wychwalamy Ciebie

Że masz Matkę, którą nam dałeś jako Matkę naszego Zgromadzenia, formę naszego życia, wzór, jak Ciebie kochać i o Tobie rozmyślać mamy.

Refr. Cieszymy się i wychwalamy Ciebie
3. Refr. Dziękujemy Ci za łaskę powołania

Żeś nas odział sukienką Twoją i Matki Twojej,
żeś nas zaszczycił Imieniem Twoim, żeś nas powołał do służby Swojej pod znakiem dziecięctwa Twego.

Refr. Dziękujemy Ci za łaskę powołania
4. Refr. Prosimy Cię pokornie, prosimy Cię

By znak dziecięctwa Twego był w duszy naszej
charakterem posłuszeństwa i pokory; w ciele znakiem czystości; w pokarmie, odzieniu i mieszkaniu znakiem ubóstwa.

Refr. Prosimy Cię pokornie, prosimy Cię
5. Refr. Ślubujemy Tobie, Dziecię Boże

W ręce Maryi, Twej Matki, w obecności świętego Józefa,
Twego Ojca przybranego, urabiać się na wzór Twego dziecięctwa, róść w łasce i mądrości Twego dziecięctwa, mówić i działać jako dzieci,prosto, szczerze i z miłością.

Refr. Ślubujemy Tobie, Dziecię Boże
6. Refr. Wyrzekamy się zła wszelkiego

Świata, szatana, pychy i wszystkich spraw jego.

Refr. Wyrzekamy się zła wszelkiego
7. Refr. Przyrzekamy Cię kochać

Śluby nasze zachować, i w doskonałości ślubów żyć i umierać,
żyć według naszych Konstytucji i wiernie je zachować aż do śmierci, gdziekolwiek będziemy.

Refr. Przyrzekamy Cię kochać

Jedyny nasz Maleńki Założycielu, Boski Nauczycielu,
najprostszy i najświętszy Wzorze naszego życia.

Refr. Przyrzekamy Cię kochać
Aklamacja:

Boskiemu Dzieciątku cześć, Matce Najświętszej dzięki
za dar Dziecięcia i dziecięctwa.

Zakończenie:

O Boskie Dziecię, błogosław nam,
uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą,
i w Twym Bożym dziecięctwie
daj żyć i umierać.

Śpiew: Karmelitanki Dzieciątka Jezus

_____________________________________________

Dzieciątku chwała i cześć

t.: s. E. Wrześniewska CSCIJ
m.: ks. I. Pawlak

Ref. Dzieciątku chwała i cześć, Synowi Bożemu dzięki.
Serc naszych niech zabrzmi pieśń, za krzyż i łaskę stajenki.

1. O tajemnico zbawienia rozlana światu jak morze.
Ofiarą swego istnienia chcemy Cię wielbić o Boże.

2. Związane trzema ślubami i jednym duchem objęte.
Hołd Ci wdzięczności składamy, Nieogarniony i Święty.

3. Bezbronny w żłóbku, na sianie, a mocny w słowach i czynie,
Przez krzyż Twój i zmartwychwstanie, zwycięski bądź w nas jedynie.

Śpiew: Karmelitanki Dzieciątka Jezus