Koronka do Dzieciątka Jezus

Nabożeństwo to zapoczątkowała sługa Boża s. Małgorzata od Najświętszego Sakramentu (1619-1648). W 1636 Jezus skierował do Małgorzaty słowa:

?Czerp ze skarbów mego dzieciństwa, istotą tej tajemnicy pokonasz wszelkie trudności?.

Pogrążoną w zachwycie karmelitankę pouczył o sposobie uczczenia Go od momentu Wcielenia aż do 12 roku życia. W ten sposób powstała ?Mała Koronka? ? różaniec z 15 paciorków.

Na 3 pierwszych paciorkach odmawia się Ojcze nasz na uczczenie kolejno: Dzieciątka Jezus, Matki Bożej i św. Józefa. Na 12 pozostałych 12 razy Zdrowaś Maryjo ? by uczcić 12 pierwszych lat życia Jezusa. Po każdym Ojcze nasz lub Zdrowaś Maryjo następuje wezwanie: A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami. Pogłębionemu rozważaniu tych tajemnic służą krótkie myśli przeplatające tajemnice, które nie są wymagane dla uzyskania odpustu przywiązanego do Koronki.

O szczególnej mocy tego nabożeństwa może świadczyć uproszenie wielkich łask, jak np. wyproszenie odwrotu wroga i długotrwałego pokoju dla Francji, wymodlenie potomka królewskiego Ludwika XIV.

Odmawianie Koronki do Dzieciątka Jezus rozpoczęto w Karmelu s. Małgorzaty Parigot ? o północy 24/25 III 1636 r. Nabożeństwo to szybko rozszerzało się w mieście Beaune, w całej Burgundii, a następnie we Francji i poza jej granicami. Dało to początek istnieniu Arcybractwa znanego pod nazwą Rodziny Dzieciątka Jezus.

Rodzina Dzieciątka Jezus została aprobowana przez biskupa diecezji Autun, potem aprobowana i wzbogacona licznymi odpustami przez papieża Aleksandra VII ? 24 stycznia 1661 r.

Po rewolucji francuskiej z 1790 r., gdy klasztor się odrodził w nowym miejscu, biskup Dijon 20.01.1821 przywraca na nowo przywilejowe, jakie ta rodzina otrzymała przy klasztorze w Beaune. Następnie 4. XII 1855 Pius IX wydaje Breve, w którym eryguje Archikonfraternię, a przywileje i odpusty rozszerza na cały świat. Warunkiem jest wpisanie imienia i nazwiska do księgi rejestru w Beaune lub innych afiliowanych miejscach, codzienne odmawianie Koronki do Dzieciątka Jezus, gdy to możliwe. Członkowie modlą się w intencji, aby On królował w sercach. W 1895 r. Leon XIII wzbogaca Archikonfraternię nowymi odpustami.

Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Beaune (fr): http://enfantjesusdebeaune.free.fr 


KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trójco Przenajświętsza,
ofiaruję Ci wszelkie uwielbienia Serca Dzieciątka Jezus.

Ojcze nasz?
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

Trójco Przenajświętsza,
ofiaruję Ci cuda zdziałane w Sercu Najświętszej Dziewicy, które uczyniły Ją Matką Boga i Kościoła.

Ojcze nasz? A Słowo?

Trójco Przenajświętsza,
dziękuję Ci za łaski, jakimi został obdarzony św. Józef, ze względu na Jezusa i Maryję.

Ojcze nasz? A Słowo?

1. Wcielenie

Święte Dzieciątko Jezus, uwielbiam chwilę Twego Wcielenia.
Zdrowaś Maryjo? A Słowo? (po każdej tajemnicy)

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Dozwól nam, Panie, razem z Maryją spieszyć z pomocą drugiemu człowiekowi. Niech stajemy się uległymi na działanie Twego Ducha.

3. Oczekiwanie narodzenia

Ukochane Dzieciątko, uwielbiam Cię pozostające przez dziewięć miesięcy w czystym łonie Dziewicy Maryi, Twej Matki.

4. Narodzenie Dzieciątka Jezus

Ukochane Dzieciątko, uwielbiam Cię rodzące się w biednym żłóbku Betlejemskim.

5. Obrzezanie i Nadanie Najświętszego Imienia Jezus

Boże Miłosierny, który jesteś świętością samą, uwielbiam Cię przyjmującego na siebie oznakę grzesznika w bolesnym obrzezaniu. Wykorzeń z serc naszych wszystko, co Ci się w nich nie podoba.

6. Ofiarowanie Dzieciątka

Uwielbiam Cię Dzieciątko Jezus ofiarowane w Jerozolimskiej Świątyni. Ofiaruj nas Twemu Ojcu, byśmy byli wydani miłości.

7. Pokłon trzech Mędrców

Święte Dzieciątko Jezus, upadam wraz z królami do Twych stóp. Bądź zawsze jedynym królem serc naszych.

8. Nocna ucieczka do Egiptu

Święte Dzieciątko Jezus, który będąc Bogiem mocnym, uciekasz przed okrucieństwem Heroda, daj nam więcej unikać cienia grzechu, niż śmierci.

9. Pobyt św. Rodziny w Egipcie

Ukochane Dzieciątko, dziękuję, że jednoczysz się z trudnościami wszystkich, którzy muszą żyć w cudzej ziemi.

10. Powrót do Nazaretu

Wszechmocne Dzieciątko, wyrwij nas spośród tego świata zepsutego, wyobrażonego przez Egipt i niech Twój powrót do Nazaretu uzyska nam łaskę przybycia do naszej prawdziwej Ojczyzny, którą jest Niebo.

11. Ukryte życie w Nazarecie

Najmilsze Dzieciątko, daj nam ukochać skupienie ducha, spokój i ciszę. Niech całą naszą rozkoszą będzie przebywanie w Bożej obecności.

12. Odnalezienie w świątyni

Podziwu godny Zbawicielu, w którym zawarte są wszystkie skarby mądrości i nauki Boskiej, naucz nas, jak Cię kochać mamy, abyś mógł przyjść do nas, jak obiecałeś i uczynić sobie mieszkanie w sercach naszych. Jesteś Nauczycielem naszym, naucz nas więc znać Twoją wolę i daj nam łaskę wypełniania jej wiernie i z radością. Amen.