Zgromadzenie dziś – dane statystyczne

Pobierz w PDF

Pobierz w DOC

„Ogólnym celem Zgromadzenia jest chwała Boża i uświęcenie swoich członków przez praktykę trzech ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz przez zachowanie Konstytucji.

Celem specjalnym Zgromadzenia jest służba bliźnim, zwłaszcza „najmniejszym” (Mt 25, 40)”

(Konstytucje Zgromadzenia, 6).

Aktualnie Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus prowadzi życie modlitwy i działalności apostolskiej w 11 krajach, w 51 wspólnotach, liczących łącznie 449 sióstr, pochodzących z 13 krajów świata. W tejże liczbie sióstr jest: 391 profesek wieczystych, 39 profesek czasowych, 13 nowicjuszek, 6 postulantek (dane statystyczne wg stanu na dzień 10 IX 2020 r.).

Na terenie Polski znajduje się 31 wspólnot Zgromadzenia, które należą odpowiednio do trzech prowincji: wrocławskiej, krakowskiej i łódzkiej. Z Polski pochodzą 352 siostry, z których 24 pracuje poza swoją ojczyzną.

W Europie, poza Polską, wspólnoty Zgromadzenia żyją i pracują w 7 krajach:
Białoruś, Czechy, Francja, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Włochy.
Na terenie tych krajów znajduje się 13 domów zakonnych, w tym dom formacyjny we Francji (Bagnères de Bigorre) dla powołań z Europy Zachodniej i Ameryki Łacińskiej (Meksyk). Z powyższych krajów pochodzi łącznie 40 sióstr.

W Afryce siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus prowadzą działalność misyjną w 3 krajach: Burundi, Kamerun i Rwanda, o łącznej liczbie 7 domów zakonnych, w tym dom formacyjny w Burundi (Gitega-Songa). Z krajów afrykańskich pochodzi 57 sióstr, będących na rożnych stopniach formacji.

W okresie od 31 XII 1921 do 10 IX 2020 r. zmarło 169 sióstr Zgromadzenia (w tej liczbie Polki i 1 Afrykanka).

Siostry Zgromadzenia, gdziekolwiek są posłane, pragną dawać świadectwo karmelitańskiego życia modlitwy i prowadzą różne formy pracy apostolskiej oraz nowej ewangelizacji. W intencji dzieł apostolskich Kościoła ofiarują także swoją modlitwę i cierpienie.

Karmelitanki Dzieciątka Jezus pomagają w pracy duszpasterskiej przy parafiach, jako: katechetki, organistki, zakrystianki, włączają się w pracę charytatywną, prowadzą chóry, bractwa Dzieciątka Jezus i inne grupy modlitewne. Przy swoich klasztorach prowadzą własne dzieła, jak: domy rekolekcyjne dla młodzieży i dorosłych, przedszkola, świetlice dla dzieci czy też warsztaty terapii zajęciowej. Na misjach w Afryce, oprócz pomocy duszpasterskiej przy parafiach, jak katechizacja i katechumenaty, prowadzą szerszą działalność charytatywną i wychowawczą, własne przedszkola, szkoły, ale także przychodnie medyczne i szpitale.

Źródło: Wielki Jubileusz małego Karmelu, Marki 2020, red.s. Konrada Zofia Dubel CSCIJ

Posted in Aktualności, Czytelnia, Dom Generalny, Jubileusz, Misje and tagged , , .