Zgromadzenie

Siostry tworzą wspólnotę, która jest małą komórką w wielkim organizmie Kościoła. Niebo i ziemia. Kontemplacja i dzieła czynnej miłości. Zgromadzenie ma łączyć jedno z drugim. Apostolstwo ma wypływać z modlitwy i jednocześnie do niej prowadzić.

Zgromadzenie w liczbach:

58 placówek w 11 państwach.

W Polsce katechezą objętych 8500 dzieci w szkołach i w 8 naszych przedszkolach.

Prowadzimy także ośrodki misyjne w 3 krajach Afryki.