Zgromadzenie

Siostry tworzą wspólnotę, która jest małą komórką w wielkim organizmie Kościoła. Niebo i ziemia. Kontemplacja i dzieła czynnej miłości. Zgromadzenie ma łączyć jedno z drugim. Apostolstwo ma wypływać z modlitwy i jednocześnie do niej prowadzić.

Zgromadzenie w liczbach:

Aktualnie Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus prowadzi życie modlitwy i działalności apostolskiej w 11 krajach, w 51 wspólnotach, liczących łącznie 449 sióstr, pochodzących z 13 krajów świata.

W tejże liczbie sióstr jest: 391 profesek wieczystych, 39 profesek czasowych, 13 nowicjuszek, 6 postulantek
(dane statystyczne wg stanu na dzień 10 IX 2020 r.).

Na terenie Polski znajduje się 31 wspólnot Zgromadzenia, które należą odpowiednio do trzech prowincji: wrocławskiej, krakowskiej i łódzkiej. Z Polski pochodzą 352 siostry, z których 24 pracuje poza swoją ojczyzną.

W Europie, poza Polską, wspólnoty Zgromadzenia żyją i pracują w 7 krajach:
Białoruś, Czechy, Francja, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Włochy.
Na terenie tych krajów znajduje się 13 domów zakonnych, w tym dom formacyjny we Francji (Bagnères de Bigorre) dla powołań z Europy Zachodniej i Ameryki Łacińskiej (Meksyk). Z powyższych krajów pochodzi łącznie 40 sióstr.

W Afryce siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus prowadzą działalność misyjną w 3 krajach: Burundi, Kamerun i Rwanda, o łącznej liczbie 7 domów zakonnych, w tym dom formacyjny w Burundi (Gitega-Songa). Z krajów afrykańskich pochodzi 57 sióstr, będących na rożnych stopniach formacji.