Ochronki i świetlice

Matka Teresa Kierocińska i pierwsze siostry już od samego początku istnienia Zgromadzenia, rozwinęły szeroką działalność pedagogiczno-wychowawczą.

Szczególną troskę Matki Teresy budziły dzieci: "Nie ma kto zająć się tymi dziećmi. Matki poszły do pracy. Trzeba, by siostry się nimi zajęły". Tak w 1925 r. uzyskano koncesję na prowadzenie ochronki dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. W latach 1933-1934 liczba dzieci korzystających z ochronki wyniosła 168.

Obecnie prowadzimy ochronki i świetlice: