Przedszkola

Siostry naszego Zgromadzenia kontynuują dzieło wychowawcze w przedszkolach od 1933 roku, kiedy to Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego udzieliło Zgromadzeniu pozwolenia na otwarcie pierwszego przedszkola im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.

Nasze przedszkola dziś:

 

null

Przedszkole w Gołkowicach Górnych
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

null

Przedszkole w Gorzycach
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus im. Matki Teresy Kierocińskiej

null

Przedszkole w Ksawerowie
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

null

Przedszkole w Łodzi
Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

null

Przedszkole w Mielcu
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Rys historyczny

Dnia 8 lipca 1933 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego udziliło Zgromadzeniu pozwolenia na otwarcie pierwszego przedszkola im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.

Polanka Wielka k/Oświęcimia była pierwszą placówką filialną. Tutaj w roku 1926 Siostry zorganizowały pracownię haftu i szycia, przygarniając biedne, wiejskie dziewczęta. Przedszkole zaczęło tam funkcjonować od roku 1936, gdyż od tego momentu poprawiła się sytuacja mieszkaniowa i mogły zaopiekować się zaniedbanymi środowiskowo i moralnie dziećmi. Początkowo praca na tym odcinku była bardzo trudna z powodu braku zaufania rodziców. W miarę upływu czasu mozolna praca przyniosła pozytywne efekty. Wiejskie społeczeństwo doceniło działalność wychowawczą Sióstr, dzięki zaangażowaniu dzieci w proces wychowawczo-dydaktyczny i organizowanie inscenizacji dla całej społeczności Polanki. W związku z wybuchem wojny przedszkole przerwało swoją działalność. Po wojnie wznowiło ją w nieco innych warunkach.

Kolejną placówką filialną Zgromadzenia był robotniczy Wolbrom, w którym Siostry od roku 1927 prowadziły przedszkole i zajmowały się ubogimi rodzinami. Praca wychowawczo-dydaktyczna organizowana była w podobny sposób jak w Sosnowcu. Wojna przerwała stały cykl zajęć prowadzonych w przedszkolu. Siostry jednak nadal opiekowały się dziećmi, dając im schronienie, organizując dożywianie, przygarniając sieroty. Do pracy wychowawczej z dziećmi przedszkolnymi Siostry powróciły po wyzwoleniu Polski.

Działalność wychowawczo-dydaktyczną ukierunkowaną na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus kontynuowało po zakończeniu II wojny światowej. Oprócz wspomnianych placówek powstały nowe przedszkola: w Lublinie (1948 r.) i Łodzi (1948 r.). Ponadto ze względu na braki w kadrze wychowawczej, Siostry pracowały od 1945 r. w dwóch przedszkolach państwowych w Sosnowcu, które mieściły się przy szkołach. Tak więc młode wówczas Zgromadzenie podjęło wyzwanie chwili i odpowiedziało na potrzeby najmłodszego pokolenia Polaków, będącego nadzieją ojczyzny.

I tak już przeszło 76 lat siostry kontynuują dzieło wychowawcze w przedszkolach przez siebie prowadzonych lub zatrudnione jako katechetki.