Dzieciątko Jezus

O Maryjo, Matko Jezusa,
Która przyjęłaś, naucz nas przyjmować;
Która adorowałaś, naucz nas adorować;
Ty, która naśladowałaś, naucz nas naśladować. Amen

Papież Franciszek


„Dziecię Jezus jest weselem dla oka,
muzyką dla ucha, miodem dla języka,
miłością dla serca, kontemplacją nieba,
zachwytem ziemi”

„Kto pozna Dziecię Jezus okiem wiary,
kto zbliży się do Niego krokiem ufności
i kto Je obejmie ramionami miłości,
temu odkrywają się tajemnice Boże,
które Ojciec tego Dziecięcia razem z Nim
objawia maluczkim”

„Ściany serca rozszerzają się od miłości,
a ściany domu nie mogą pomieścić radości,
jakie daje obcowanie z Dzieciątkiem Jezus
i Jego królewskie dziecięctwo”

Sługa Boży O. Anzelm Gądek OCD