Modlitwy

DO DZIECIĄTKA JEZUS – Al Nino Iesus
(św. Jan od Krzyża)

O mój najsłodszy Jezu,
Jeśli Twa miłość zabić mnie ma,
Niechże ta chwila teraz
To szczęście mi da!


O SŁOWIE BOŻYM – Del Verbo divino
(św. Jan od Krzyża)

Dziewica Przenajświętsza
Ze Słowem Bożym w łonie
Do ciebie przyjdzie z drogi,
Jeśli Jej dasz schronienie.


MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS
(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

O Boskie Dzieciątko, jedyny mój skarbie,
oddaję się na Twe dziecięce igraszki.
Nie pragnę innej radości,
jak wywołać Twój uśmiech.

Wyryj w mojej duszy cnoty Twego dziecięctwa,
aby w dniu mych narodzin dla nieba
Aniołowie i Święci poznali w Twej małej oblubienicy
Teresę od Dzieciątka Jezus.


Ojcze Przedwieczny, Syn Twój Jednorodzony,
Najsłodsze Dzieciątko Jezus, jest moją własnością,
a to dlatego, żeś mi Go dał.
Ofiaruję Ci nieskończone zasługi Jego Boskiego dziecięctwa
i proszę Cię w Imię Jego, powołaj do radości niebieskich
niezliczone zastępy małych dusz,
które chodzić będą wiecznie za Boskim Barankiem.


MODLITWA DO BOSKIEGO DZIECIĄTKA
(sł. B. O. Anzelm Gądek OCD)

O BOSKIE DZIECIĘ pragniemy,
by Imię Twoje było znane, kochane, naśladowane.
Jezu, bądź mi Jezusem, by na Imię Twoje wszelkie kolano klękało,
by każdy, kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony,
by od wschodu do zachodu była chwała Imieniu Twojemu,
by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie. (…)

Ślubujemy Tobie Dziecię Boże, w ręce Maryi Twej Matki,
w obecności świętego Józefa, Twego Ojca przybranego,
urabiać się na wzór Twego dziecięctwa,
róść w łasce i mądrości Twego dziecięctwa,
mówić i działać jako dzieci: prosto, szczerze i z miłością.
Wyrzekamy się świata, szatana, pychy i wszystkich spraw jego. (…)

O Boskie Dziecię błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą,
i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen.