Herb oraz hymn

Herb Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus składa się z:

  • pola herbowego z napisem: Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi
  • znaków herbowych: Dzieciątko Jezus, krzyż, trzy gwiazdy

Interpretacja:

W centralnym miejscu herbu widnieje postać Dzieciątka Jezus błogosławiącego prawą ręką, a w lewej trzymającego jabłko królewskie. Postać Dzieciątka jest wpisana w symboliczną Górę Karmel zwieńczoną krzyżem. Herb otaczają słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi.

Całość herbu interpretujemy następująco:

Najświętsza Osoba Dzieciątka Jezus jest dla nas wzorem dziecięctwa Bożego, które Wcielony Syn Boży realizował w ziemskim życiu od żłobka aż po krzyż, dając przykład umiłowania woli Ojca. Ten znak Dzieciątka ma nam przypominać, pomagać i ożywiać ducha dziecięctwa.

Krzyż – Góra Karmel – Zgromadzenie nasze przejmuje symbolikę Góry Karmel w kluczu duchowości Zakonu karmelitańskiego, który widzi w niej symbolikę góry doskonałości obrazującej duchową drogę, na której szczycie jest krzyż, wyraz najwyższej miłości.

Gwiazdy – nawiązują do eliańsko-maryjnego charakteru Zakonu:

  • gwiazda u dołu góry oznacza Maryję, Matkę Bożego Dzieciątka i naszą Matkę;
  • gwiazda prawa symbolizuje proroka Eliasza, który był prorokiem Słowa Bożego, rozważał je i nim żył, płonął gorliwością o chwałę Boga Żywego;
  • lewa gwiazda oznacza św. Teresę od Dzieciątka Jezus, szczególną patronkę Zgromadzenia, która swym odkryciem małej drogi ukazała najbardziej podstawową i powszechną prawdę posłannictwa ewangelicznego, że Bóg jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi.

Kolorystyka

Biało-brązowa lub biało czarna jest znakiem prostoty, jednej z cech drogi dziecięctwa duchowego.


Hymn Zgromadzenia

Jeden duch dziecięctwa nas łączy
Jeden cel zgromadził nas tu.
Jedno Bóg zapalił nam słońce,
Jeden chór radośnie niech brzmi.

Ref. W Dzieciątka Karmelu,
Jak w Betlejem Bóg rodzi się w nas.
Śpiewajmy z weselem
Bo nadziei i wiary trwa czas.

Jedna prosta droga przed nami
Tam gdzie Bożej stopy jest ślad.
Chociaż nie usłana kwiatami,
Karmel na niej wyrósł jak kwiat

Jeden Ojciec wszystkie nas stworzył,
Jedną wspólną Matkę nam dał.
Zbawia nas jedyny Syn Boży
W Sercu swym nas wszystkie mieć chciał.