Adresy domów zakonnych

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus obejmuje 3 prowincje w Polsce oraz wspólnoty zagraniczne i misyjne podległe pod Dom Generalny:

Marki – Dom Generalny
ul. Pomnikowa 10b
05-260 Marki
tel.: 22 781 15 55
e-mail: karmeldzj_dg@wp.pl

Wspólnoty zagraniczne:

Wspólnoty misyjne: