V dzień nowenny do św. Teresy od Jezusa

Z pism św. Teresy od Jezusa:

?Wystrzegajcie się również ? pewnych iluzji pokory, które wzbudza demon wraz z wielkim niepokojem, z powodu ciężaru naszych grzechów, którym zwykł przytłaczać tutaj w różnorakiej formie, aż do odstąpienia od przyjmowania Komunii i praktyko­wania modlitwy osobistej (…).

Pokora nie wnosi niepokoju ani wzburzenia, ani zamętu w duszy, bez względu na to, jak wielka by ona nie była. Ale przychodzi z pokojem i poczuciem bliskości i uspokojeniem. Jakkolwiek ktoś, widząc siebie tak nielojalnym zdaje sobie sprawę, że zasługuje na pozostawienie w piekle i zamartwia się i ? w jego przekonaniu ? zgodnie ze sprawiedliwością wszyscy powinni odczuwać do niego niechęć i niemal nie ośmiela się prosić o miłosierdzie. Jeśli ta udręka jest przejawem dobrej pokory, to przychodzi z takim odczuciem błogości w sobie i zadowolenia, że nie chciałybyśmy widzieć siebie bez niej. Nie powoduje zamętu ani ucisku duszy, a raczej rozszerza ją i czyni zdolną do służenia więcej Bogu.

Ta druga udręka wszystko to wzburza, wszystko to zmąca, całą duszę wywraca, jest wielce zadręczająca (…). Gdy znajdziecie się w takim stanie, ucinajcie myślenie o waszej nędzy najbardziej jak tylko zdołacie, a kierujcie go na miłosierdzie Boga i na to, że On nas miłuje i co On wycierpiał ze względu na nas. A jeśli to jest pokusa, to nawet tego nie będziecie w stanie uczynić, gdyż demon nie pozwoli wam uspokoić strumienia myśli (…) dość już będzie, jeśli rozpoznacie, że to pokusa?.

(Droga Doskonałości 39, 1-3)

————————————————–

MODLITWA DO ŚW. TERESY OD JEZUSA
Z OKAZJI 500-LECIA NARODZIN (1515-2015)

Święta Matko Tereso od Jezusa!
Ty oddałaś się całkowicie na służbę miłości:
naucz nas chodzić z determinacją i wiernością
po drodze modlitwy wewnętrznej, z uwagą zwróconą na Pana Boga w Trójcy Jedynego, obecnego zawsze
w głębi naszego jestestwa.
Umocnij w nas fundament prawdziwej pokory, odnowionego oderwania, bezwarunkowej miłości braterskiej, w szkole Maryi, naszej Matki.
Wlej w nas Twoją wrażliwą miłość apostolską
do Kościoła. Niech Jezus będzie naszą radością, naszą nadzieją i naszym dynamizmem, niewyczerpanym źródłem najgłębszej zażyłości.
Błogosław naszą wielką rodzinę karmelitańską,
naucz nas modlić się całym sercem z Tobą:
Twoją jestem, Panie, dla Ciebie się narodziłam.
Co chcesz czynić ze mną?
Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

lub

Litania do św. Teresy od Jezusa

wiecej o św. Teresie od Jezusa na stronie: www.karmel.pl

Posted in Czytelnia and tagged , , .