VII dzień nowenny do św. Teresy od Jezusa

Z pism św. Teresy od Jezusa:

?Wy same z własnej chęci pozostawajcie wobec Pana.
Nie zmarnujcie tak dogodnej sposobności do rozmowy z Nim, jaką jest ta godzina zaraz po przyjęciu komunii. Jeśli posłuszeństwo nakazałoby wam coś innego, starajcie się pozostawić duszę
z Panem. Jeśli zaś zaraz po przyjęciu komunii skierujecie myślenie
w inną stroną i zwracacie uwagi ani nie liczycie się z tym, że On pozostaje wewnątrz was, to jak ma On dać się wam poznać? (…)

Otóż On nie przychodzi tak bardzo ukryty, aby na wiele sposobów nie miał dać się rozpoznać, zgodnie z pragnieniem ujrzenia Go, jakie odczuwamy. A tak bardzo możecie tego pragnąć, że odsłoni się wam całkowicie. Jednak, jeśli my nie zwracamy uwagi na Niego, ale gdy tylko przyjmiemy Go odchodzimy do Niego, by szukać innych rzeczy, bardziej przyziemnych, to On, co ma uczynić? Czy ma na siłę skłaniać nas do tego, abyśmy Go zauważyły, gdyż On chce dać się nam poznać? Otóż nie. (…) Wielki przejaw miłosierdzia okazuje nam wszystkim w tym, że Jego Majestat chce, abyśmy zdawały sobie sprawę z tego, kim jest Ten, kto pozostaje w Najświętszym Sakramencie?.

(Droga Doskonałości 34, 10.12-13)

————————————————–

MODLITWA DO ŚW. TERESY OD JEZUSA
Z OKAZJI 500-LECIA NARODZIN (1515-2015)

Święta Matko Tereso od Jezusa!
Ty oddałaś się całkowicie na służbę miłości:
naucz nas chodzić z determinacją i wiernością
po drodze modlitwy wewnętrznej, z uwagą zwróconą na Pana Boga w Trójcy Jedynego, obecnego zawsze
w głębi naszego jestestwa.
Umocnij w nas fundament prawdziwej pokory, odnowionego oderwania, bezwarunkowej miłości braterskiej, w szkole Maryi, naszej Matki.
Wlej w nas Twoją wrażliwą miłość apostolską
do Kościoła. Niech Jezus będzie naszą radością, naszą nadzieją i naszym dynamizmem, niewyczerpanym źródłem najgłębszej zażyłości.
Błogosław naszą wielką rodzinę karmelitańską,
naucz nas modlić się całym sercem z Tobą:
Twoją jestem, Panie, dla Ciebie się narodziłam.
Co chcesz czynić ze mną?
Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

lub

Litania do św. Teresy od Jezusa

wiecej o św. Teresie od Jezusa na stronie: www.karmel.pl

Posted in Czytelnia and tagged , , .