Formacja

Powołanie na drogę rad ewangelicznych rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa.
Spotkanie z tą miłością staje się czymś na wskroś osobistym.
Wezwanie Boga odwołuje się zawsze do ludzkiej wolności.
Chrystus mówi: „Jeśli chcesz…”

– św. Jan Paweł II

Odpowiedzią na miłość Boga jest podjęcie drogi prowadzącej do zjednoczenia z Bogiem. Ten proces, rozłożony w czasie, nazywamy formacją, która przechodzi kolejne etapy, ale tu na ziemi nigdy się nie kończy.

Formacja w naszym Zgromadzeniu wygląda następująco:

AspiratPostulatNowicjat – Juniorat – Formacja stała

Aspirat

Pierwszy stopień formacji zakonnej to aspirat, trwający ok. 2 miesięcy.

Jest to czas, w którym kandydatki otrzymują wstępne wiadomości o życiu zakonnym włączają się we wspólną modlitwę i podejmują proste obowiązki we wspólnocie, nie wchodząc jeszcze za klauzurę.

Aspirantki, korzystając z pomocy s. Mistrzyni rozeznają, czy na taką drogę życia wzywa je Pan. Podobnie rozeznaje s. Mistrzyni oraz Przełożeni Zgromadzenia.

Postulat

Postulat zasadniczo trwa rok i odbywa się w domu formacyjnym.
Dom postulatu jest wspólny dla wszystkich prowincji i mieści się w Kroczycach.

W tym czasie siostry postulantki mogą głębiej rozeznać powołanie, lepiej poznać siebie i Zgromadzenie. Włączają się w codzienny rytm życia wspólnoty: we wspólną modlitwę, pracę i czas rekreacji.


Modlitwa

Najważniejszą dla nas więzią jest więź z Bogiem, z którym na modlitwie spotykamy się łącznie ok. 5 godzin dziennie. Nasza wspólna modlitwa w kaplicy to:

  • Eucharystia i dziękczynienie
  • modlitwa brewiarzowa (Jutrznia, Godzina czytań, Modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory, Kompleta)
  • jedna godzina rozmyślania
  • różaniec
  • czytanie duchowe.

Wspólnota
Każdego dnia mamy czas wspólnej rekreacji (około dwóch godzin dziennie). Żyjemy we wspólnocie i codziennie na nowo staramy się budować między sobą tę wspólnotę; dzielić misję, pragnienia, ideały, ale i nasze obowiązki, naszą ludzką kruchość, słabość – nieść siebie wzajemnie – wzrastając w miłości.

Praca
Resztę dnia poświęcamy na pracę apostolskąoraz obowiązki związane z utrzymaniem domu.

Czas od godz. 14.00 do 15.00 każdego dnia, to tzw. godzina milczenia, którą każda siostra może wykorzystać wg swoich potrzeb.

Nowicjat

Czas nowicjatu jest okresem pogłębienia więzi z Jezusem i poznania powołania właściwego dla Karmelu Dzieciątka Jezus. Jest tym etapem formacji, który przygotowuje do świadomego i odpowiedzialnego złożenia profesji rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Zewnętrznym znakiem rozpoczęcia nowicjatu jest biały welonik, który siostry otrzymują.

Siostry nowicjuszki poznają Regułę i Konstytucje, zgłębiają istotę i wartość ślubów zakonnych oraz duchowość dziecięctwa Bożego. Jest to czas poznania i utożsamienia się z tym, co powołanie karmelitańskie uważa za główne i nieodzowne w rozwoju doskonałej miłości i zjednoczenia się z Bogiem przez miłość.

Nowicjat trwa 2 lata. Po roku nowicjatu kanonicznego, nowicjuszki odbywają 6-miesięczną praktykę w jednej ze wspólnot, po czym wracają na kolejne pół roku do domu nowicjatu, by bezpośrednio przygotować się do ślubów zakonnych.

Dom nowicjatu jest wspólny dla wszystkich prowincji.

Juniorat

Po zakończeniu nowicjatu siostra składa pierwszą profesję ślubując Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Konstytucji Zgormadzenia.

Otrzymuje nowe imię zakonne na znak przyobleczenia się w „nowego człowieka”, który pozostawiając wszystko rozpoczyna nowe życie z Bogiem.
Do imienia dołączony jest także predykat, np. „od Dzieciątka Jezus”, „od Miłosierdzia Bożego”, „od Maryi”. Jest towezwanie, które nawiązuje do jakiejś tajemnicy wiary i jest zachętą, by w jej świetle przejść swoje życie i zbliżyć się do Pana Boga.

W dniu pierwszej profesji mają miejsce obłóczyny, czyli siostra zostaje ubrana w habit zakonny.

W naszym Zgromadzeniu składa się śluby zakonne czasowe i wieczyste. Okres ślubów czasowych trwa 5 lat i nazwany jest junioratem, czyli okresem profesji czasowej, po którym następuje profesja wieczysta.

Juniorat jest to czas dalszej formacji zarówno życia duchowego jak i odpowiedniego kształcenia i przygotowania praktycznego do zadań Zgromadzenia.

Formacja stała