Katecheza

Po II wojnie światowej (od 1945 r.) siostry naszego Zgromadzenia podjęły pracę katechetyczną.

W 1965 roku utworzono w Sosnowcu Ośrodek Katechetyczny, którym kierowała s. Teodozja Mączka, zaś w grudniu 1972 roku powstało w Sosnowcu 7-osobowe Kółko katechetyczne, które miało na celu czuwać nad pracą katechetyczną w całym Zgromadzeniu.

Katechizacja jest po dziś dzień jedną z głównych form apostolstwa naszych sióstr wśród dzieci i młodzieży.

Siostry katechetki przygotowują dzieci do godnego przyjęcia sakramentów świętych: Sakramentu Pokuty, I Komunii Świętej, Bierzmowania, prowadza grupy modlitewne, organizują jasełka, spotkania formacyjne, włączają się w życie parafii.