Bractwa Dzieciątka Jezus

Bractwo Praskiego Dzieciątka Jezus jest stowarzyszeniem wiernych, którzy dążą do doskonałej miłości w świecie według ducha dziecięctwa Bożego.

Poniżej prezentujemy Bractwa Dzieciątka Jezus prowadzone przez nasze Siostry:

Bractwo Dzieciątka Jezus w Gołkowicach
Założone 25 grudnia 1987 r. przy parafii św. Antoniego Padewskiego
w Gołkowicach. Aktualnie jego działalność została na nowo wznowiona
w IV Niedzielę Adwentu 2013 r.

null

Bractwo Dzieciątka Jezus w Gorzycach
Powstało przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, zainicjowane
w 1991 r. Dzieci spotykają się raz w tygodniu w sali szkoły podstawowej ucząc się czcić Boże Dzieciątko, poznają Jego życie rozważając Ewangelię.

Bractwo Dzieciątka Jezus w Kroczycach
Erygowane przy kaplicy Sióstr KDzJ w parafii św. Jacka i św. Marii Magdaleny
w Kroczycach w 1999 r. Obecnie spotkania odbywają się raz w tygodniu,
w salce parafialnej, bierze w nich udział ok. 20 dzieci.

Bractwo Dzieciątka Jezus w Markach
Zainicjowane w styczniu 2014 r. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty o godz. 15. w salce katechetycznej.
Formacyjnym celem jest poznanie życia Pana Jezusa na podstawie tajemnic Drogi Betlejemskiej.

Bractwo Dzieciątka Jezus w Niegowici
Powstało w parafii Wniebowzięcia NMP w Niegowici w 2013 r. Na spotkaniach dzieci odmawiają Koronkę do Dzieciątka Jezus, poznają historię kultu Praskiego Dzieciątka Jezus, zgłębiają tajemnice z życia Jezusa.

Bractwo Dzieciątka Jezus w Przysietnicy
Zainicjowane w Parafii św. Jana Chrzciciela w Przysietnicy, erygowane w 2002r. Raz w miesiącu dzieci spotykają się na Mszy świętej poprzedzonej procesją z figurką Dzieciątka Jezus do kościoła. Podejmują też różne ciekawe inicjatywy.

Bractwo Dzieciątka Jezus w Sosnowcu
Uzyskało erekcję w 1999 r. Aktualnie wznowiło swoją działalność w styczniu 2013 r. Każdego 25. dnia miesiąca odbywają się spotkania, na które składa się część formacyjna, nabożeństwo do Dzieciątka Jezus i agapa na salce.

Bractwo Dzieciątka Jezus w Zakopanem
Zostało założone przy kaplicy zakonnej pw. Boskiego Dzieciątka Jezus w 1975 r. Oficjalnie erygowane w 2001 r.