Zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Ojciec Święty Franciszek, 20 listopada 2016 r., w uroczystość Chrystusa Króla dokonał oficjalnego zamknięcia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. W naszej ojczyźnie jego zwieńczeniem był proklamowany we wszystkich świątyniach Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Ojciec Święty zamknął Drzwi Święte bazyliki św. Piotra w Watykanie, następnie na Placu Świętego Piotra sprawował uroczystą Eucharystię. W homilii Papież zaznaczył, że zakończony jubileusz zachęcał do odkrycia na nowo centrum, do powrotu do tego, co istotne. Papież Franciszek zaznaczył, że choć zamykają się Drzwi Święte, pozostaje otwarta dla nas na oścież prawdziwa brama miłosierdzia, którą jest serce Chrystusa. Ojciec Święty podkreślił, że Ten czas miłosierdzia wzywa nas do spojrzenia na prawdziwe oblicze naszego Króla, które jaśnieje w zmartwychwstaniu oraz do odkrycia na nowo młodego i pięknego oblicza Kościoła, które jaśnienie, kiedy jest on gościnny, wolny, wierny, ubogi w środki i bogaty w miłość.

Tekst homilii papieża Franciszka wygłoszonej w Uroczystość Chrystusa Króla.

Po zakończonej Eucharystii Ojciec św. Franciszek ogłosił list apostolski zatytułowany „Misericordia et misera”. Dokument ten skierowany do całego Kościoła jest podsumowaniem nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia.

W uroczystej Mszy świętej, wieńczącej obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, wzięło udział kilka sióstr naszego Zgromadzenia, które dn. 17 listopada, brały udział w sesji wspomnieniowej o Sł. B. o. Anzelmie Gądku, pierwszym rektorze Teresianum.

Siostry skorzystały również z łaski przejścia przez Świętą Bramę Miłosierdzia w Bazylice św. Piotra, uczestniczyły we Mszy św. „czwartkowej” przy grobie św. Jana Pawła II. Miały również możliwość zwiedzenia ogrodów watykańskich, nawiedzenia niektórych bazylik i kościołów rzymskich oraz szczególnych miejsc związanych z pierwszymi dziejami Kościoła Powszechnego, z jego Świętymi wyznawcami i męczennikami. Kilkudniowy pobyt w centrum chrześcijaństwa był dla nich wielką łaską i duchowym ubogaceniem, za co dziękujemy dobremu Bogu.

Posted in Aktualności.