Relacja z sesji wspomnieniowej o Słudze Bożym o. Anzelmie od św. Andrzeja Corsini OCD w Rzymie

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY TERESIANUM
MIĘDZYNARODOWE KOLEGIUM TEOLOGICZNE ŚW. JANA OD KRZYŻA
POSTULACJA SŁUGI BOŻEGO O. ANZELMA GĄDKA OCD W RZYMIE

Sesja wspomnieniowa
o Słudze Bożym o. Anzelmie od św. Andrzeja Corsini OCD (Maciej Józef Gądek),
Pierwszym Rektorze Międzynarodowego Kolegium Karmelitow Bosych w Rzymie,
w 90. rocznicę jego założenia

W dniu 17 listopada 2016 r. na Papieskim Instytucie Duchowości „Teresianum” w Rzymie, odbyła się sesja upamiętniająca Sługę Bożego o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD (Maciej Józef Gądek), polskiego karmelitę, pierwszego rektora Międzynarodowego Kolegium Karmelitow Bosych w Rzymie, w 90. rocznicę jego założenia. W dniu 17 listopada br. przypadała równocześnie 25. rocznica kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego, wychowawcy Macieja Józefa Gądka w czasie jego pobytu w alumnacie karmelitańskim w Wadowicach.

Sesja składała się z czterech referatów. Moderatorem sesji był przełożony Międzynarodowego Kolegium Teologicznego – Juan Miguel Henríquez OCD. Pierwszą prelekcję wygłosił o. Silvano Giordano OCD, wykładowca Papieskiego Instytutu Duchowości na temat historii Międzynarodowego Kolegium Karmelitow Bosych, w latach 1926-2016; następnie p. Paweł Sieradzki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosił konferencję biograficzną na temat: Między Polską a Rzymem. Działalność Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD (1884-1969) w kraju i za granicą. Kolejnym prelegentem był o. Grzegorz Firszt OCD, wykładowca z Teresianum, który mówił na temat: Aktualność przemowień kapitulnych o. Anzelma Gądka o miłości braterskiej. Na koniec s. Konrada Dubel CSCIJ, postulator procesu beatyfikacyjnego, wygłosiła referat: Dziedzictwo duchowe o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD. W podsumowaniu sesji głos zabrali także: rektor „Teresianum” – o. Albert Wach OCD oraz dziekan Wydziału Teologicznego – o. Denis Chardonnes OCD.

2016_11_17_sesja_roma_03

Uwieńczeniem sesji była Eucharystia w intencji o beatyfikację Sługi Bożego o. Anzelma, sprawowana w kaplicy Teresianum pod przewodnictwem polskiego definitora Zakonu Karmelitów Bosych – o. Łukasza Kansego OCD. Pod koniec Mszy św. odmówiono wspólnie modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego. Liturgię uświetniły śpiewy wykonane przez karmelitański chór braci kleryków oraz czterogłosowy chór z polskiego kościoła pw. św. Stanisława BM, przy ul. B. Oscure, w połączeniu ze „Scholą czwartkową im. Jana Pawła II” (złożoną z polskich sióstr zakonnych pracujących w Rzymie), pod dyrekcją s. Martyny, sercanki.

2016_11_17_sesja_roma_03

W sesji naukowej oraz w Eucharystii wziął udział p. dr Janusz Kotański, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, ojcowie i bracia karmelici z Teresianum oraz pracujący w przy parafii św. Pankracego, siostry różnych zgromadzeń zakonnych pracujących w Rzymie, osoby świeckie, delegacja sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z Polski. Delegatką przełożonej generalnej Zgromadzenia była s. Imelda Kwiatkowska, asystentka generalna i wicepostulator procesu beatyf. Sługi Bożego o. Anzelma; z prow. krakowskiej s. Zofia Szczyrk wikaria prow. i s. Klarissa Szczęsny, ekonomka prow.; z prow. wrocławskiej s. Franciszka Przeniosło; z prow. łódzkiej s. Marcina Chrobak, przełożona prow., s. Jana Hanek, s. Piotra Orzoł, s. Ines Mamcarz, s. Sofija Ošmjanska (z Łotwy), a także siostry ze wspólnoty rzymskiej.

2016_11_17_sesja_roma_03

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy sesji spotkali się w sali przy bazylice św. Pankracego na posiłku (rinfresco), przygotowanym przez o. Ernesta Zielonkę OCD, proboszcza parafii oraz siostry rzymskiej wspólnoty karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Celem sesji kommemoracyjnej było przypomnienie i przybliżenie w środowisku rzymskim postaci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, zwłaszcza jego pracy formacyjnej wśród młodzieży karmelitańskiej, której oddał 22 lata swego życia (1926-1945). Uczestnicy sesji mogli zapoznać się równie z całym życiem i duchowością Sługi Bożego.

Zobacz galerię zdjęć

Nagrania video oraz zdjęcia można znaleźć na stronie Teresianum: https://www.facebook.com/TeresianumOCD/

Zob. także:
http://www.teresianum.net/commemorazione-di-p-anselmo-di-santandrea-corsini/
https://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=530111

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Relacje and tagged , , .