XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia – sprawozdania

6 lutego wtorek – po odśpiewaniu hymnu Veni, Creator Spiritus, nastąpiło oficjalne otwarcie obrad XVIII Kapituły Generalnej Zgromadzenia przez m. Błażeję Stefańską. Zostały odczytane listy skierowane do kapituły z Sekretariatu Stanu w imieniu Ojca Świętego Franciszka, który udzielił swego Apostolskiego Błogosławieństwa Zgromadzeniu i obradującej kapitule; od o. Saverio Cannistry OCD, przełożonego generalnego; od kard. Stanisława Dziwisza i o. Tadeusza Florka OCD, przełożonego prowincjalnego.

W I sesji kapituła zapoznała się ze sprawozdaniem m. Błażei Stefańskiej o stanie Zgromadzenia – w wymiarze duchowym, personalnym i o jego działalności apostolskiej w latach 2012-2017.

W II sesji, popołudniowej, zostały przedstawione sprawozdania z działalności misyjnej Zgromadzenia w Afryce, opracowane i odczytane przez s. Salezję Kasza, wikarię misyjną. Siostra Beatrycja Noske zapoznała nas z pracą naszego biura misyjnego mieszczącego się w Domu Macierzystym w Sosnowcu.

Następnie, s. Tatiana Kasabucka przybliżyła nam życie i działalność naszych sióstr pracujących na Białorusi w trzech placówkach ? w Brześciu, Gudogajach i Adamowiczach. Arnolda Dulak, prowincjalna krakowskiej prowincji, odczytała pisemne sprawozdanie przygotowane przez s. Jordanę Janik, ukazujące pracę sióstr na Ukrainie w Mikulińcach.

Po przedstawieniu sprawozdań przez poszczególne siostry miała miejsce dyskusja, wspólna wymiana spostrzeżeń, szukanie rozwiązań czy omawianie trudności i planów na przyszłość związanych z rozwojem naszej działalności apostolskiej zgodnie z misją i duchem Zgromadzenia.


7 lutego, środa, w III sesji obrad kapituły przedstawiono kolejne sprawozdania z działalności naszych domów zagranicznych. S. Sara Brzózka zapoznała nas z apostolatem naszych sióstr w Pradze w Czechach i na Słowacji w Nitrze. Następnie s. Juliusza Świerkosz przedstawiła działalność sióstr we Francji w trzech wspólnotach: Sanary sur Mer, Bagneres de Bigorre, Beaune. Zostało tez odczytane pisemne sprawozdanie s. przeł. Elisabeth Borek z działalności wspólnoty w Rzymie, natomiast s. Sofija Oszmiańska scharakteryzowała działalność sióstr na Łotwie w dwóch wspólnotach: Rydze i Jelgawie.

W IV sesji kapituły zostało przedstawione sprawozdanie ekonomiczne sporządzone przez s. Samuelę Lach, ekonomkę generalną. Następnie s. Konrada Dubel, postulator w procesach Założycieli Zgromadzenia, przedstawiła działalność Postulacji Czcigodnej Sł. B. m. Teresy Kierocińskiej i Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD.

Po każdym sprawozdaniu odbywała się dyskusja i wspólne omawianie spraw, wymiana zdań, podawanie propozycji dotyczących odnowienie naszego życia duchowego, wspólnotowego i skuteczności apostolskiego oddziaływania naszych wspólnot poprzez życie modlitwy, dawanie świadectwa komunii oraz służbę potrzebującym.

Posted in Aktualności, Relacje and tagged , .