Trwa XVIII Kapituła Generalna

XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus,
Sosnowiec 2018 r.

5 lutego (poniedziałek) kapituła została poprzedzona dniem skupienia wszystkich sióstr delegatek. Swoją kapłańską posługą służył nam o. Prowincjał Jan Malicki OCD. Rano celebrował Mszę św. prosząc o światło Ducha Świętego dla wszystkich delegatek na kapitułę. Ojciec Prowincjał zachęcił nas do otwartości na działanie Ducha Świętego, aby otworzyć nasze serca, nasze umysły, nasze osoby, aby wszystko dokonywało się pod Jego wpływem, pod Jego natchnieniem, było Jego inspiracją; abyśmy poprzez dotknięcie się Ducha Świętego i całej Trójcy Świętej były pełne szczęścia, radości i otwartości na Boże prowadzenie.

W homilii, nawiązując do Ewangelii, o. Prowincjał zachęcił nas do otwartości na Słowo Boże, które ma nas przenikać, dotykać i karmić. Zaznaczył, że w Eucharystii my dotykamy samego Boga, nie tylko dotykamy, ale i komunikujemy. Chcemy być z Nim w jak największej bliskości, w jak największej miłości i dzięki temu winniśmy tryskać tą miłością, którą Chrystus nam nieustannie daje. Powinniśmy też odzyskiwać zdrowie, gdyż Bóg przychodzi, aby nas napełniać. Szczególnie na początku kapituły, powinniśmy być blisko Pana, aby się napełnić Jego obecnością, dlatego trzeba otworzyć przed Nim wszystko, co jest w nas chore, zniedołężniałe, aby On swą mocą to wyprostował i wyrównał i sprawił, że Jego Duch, Jego Słowo będzie nas napełniało twórczo.

Prowincjał wygłosił do sióstr delegatek dwie konferencje na temat rozeznawania woli Bożej i podejmowania decyzji. Zachęcił nas do usilnej modlitwy we wszystkich sprawach, które zostaną poruszone na kapitule, a także wzajemnie jedna za drugą, aby wszystkie sprawy dokonywały się w jedności. Zachęcał nas do budowania wspólnoty komunii, do uważnego słuchania siebie nawzajem, do rozważnego i roztropnego rozeznawania i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

Posted in Aktualności, Relacje and tagged , .