Wybrano Przełożoną Generalną Zgromadzenia

W Domu Macierzystym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, od dnia 5 lutego br. trwa XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia.

8 lutego na V sesji kapituły wybrano Przełożoną Generalną Zgromadzenia. Została nią – na drugą kadencję – matka Błażeja od Krzyża Chrystusowego -Teresa Stefańska (lat 55).

Tematem XVIII Kapituły jest zagadnienie: Apostolstwo Zgromadzenia jako świadectwo życia charyzmatem Bożego dziecięctwa. W kapitule bierze udział 27 sióstr, delegatek z trzech polskich prowincji oraz z krajów europejskich, Francji, Łotwy, Słowacji, misjonarki z Burundi oraz dwie siostry Afrykanki.

W najbliższej sześcioletniej kadencji (w 2021 r.) Zgromadzenie będzie obchodzić Jubileusz 100-lecia swego założenia – przez Sługę Bożego o. Anzelma Gądka OCD i Czcigodną Sługę Bożą m. Teresę Kierocińską.

Życzymy Naszej Matce Błażei, by Duch Święty wspierał swym światłem i mądrością jej posługę dla dobra Zgromadzenia i całego Kościoła.

Posted in Aktualności, Relacje and tagged , , , .