Trwa Kapituła Generalna

W dniu 12 stycznia siostry delegatki uczestniczyły we Mszy świętej o łaskę wyniesienia do chwały ołtarzy Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej – Współzałożycielki. Wysłuchały również okolicznościowej prelekcji wygłoszonej przez s. Wiktorię Szczepańczyk CSCIJ oraz koncertu kolęd w wykonaniu chóru katedralnego „Lutnia” z Sosnowca, pod dyr. Pawła Kocha.

13 stycznia w dniu skupienia siostrom kapitulnym towarzyszył o. Tadeusz Florek, prowincjał krakowskiej prowincji karmelitów bosych, który wygłosił dwie konferencje na temat twórczej wierności charyzmatowi Zgromadzenia.

Antyfona „Salve Regina” odśpiewana ze wspólnotą Domu Macierzystego w Sosnowcu.

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Relacje and tagged , , .