Etap sprawozdawczy XIX Kapituły Generalnej

15 i 16 stycznia członkinie kapituły zapoznały się ze stanem duchowym i materialnym Zgromadzenia: poszczególnych wspólnot w Polsce, zagranicą i na misjach; z podejmowaną działalnością apostolską i z funkcjonowaniem poszczególnych dzieł Zgromadzenia. 

W środę 17 stycznia zostanie dokonany wybór nowej przełożonej generalnej.

Zawierzamy obrady XIX Kapituły Generalnej Zgromadzenia Duchowi Świętemu – prosząc o Jego światło i prowadzenie oraz wstawiennictwu Maryi Stolicy Mądrości.

Boskie Dzieciątko Jezus błogosław nam !

Polecam

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Galeria and tagged , , .