Ramowy plan XIX Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

W Domu Macierzystym w Sosnowcu, rozpoczęła się XIX Kapituła Generalna Zgromadzenia.

Obrady, XIX Kapituły Generalnej, będą odbywać się w kilku etapach: pierwsze dwa dni (13-14 stycz.) siostry poświęcą skupieniu i adoracji. 13 stycznia towarzyszyć będzie siostrom kapitulnym, swoją duchową posługą, o. Tadeusz Florek, prowincjał krakowskiej prowincji karmelitów bosych. Wygłosi dwie konferencje na temat – twórczej wierności charyzmatowi Zgromadzenia. Drugi etap kapituły – sprawozdawczy, członkinie kapituły zapoznają się ze stanem duchowym i materialnym Zgromadzenia: poszczególnych wspólnot w Polsce, zagranicą i na misjach; z podejmowaną działalnością apostolską i z funkcjonowaniem poszczególnych dzieł Zgromadzenia. Trzeci etap kapituły– wyborczy, jego celem jest wybór nowej przełożonej generalnej i zarządu generalnego. Czwarty etap – omawianie istotnych dla Zgromadzenia kwestii dotyczących: jego rozwoju duchowego, troski o nowe powołania, dalszego pełnienia przez Zgromadzenie misji w Kościele świętym, zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia wytyczonym przez Założycieli – sł. B. o. Anzelma Gądka OCD i czcig. sł. B. Teresę Kierocińska, a także rozeznawanie możliwości otwarcia się na obecne wyzwania i potrzeby Kościoła i współczesnego człowieka.

Zawierzamy obrady XIX Kapituły Generalnej Zgromadzenia Duchowi Świętemu – prosząc o Jego światło i prowadzenie oraz wstawiennictwu Maryi Stolicy Mądrości.

Boskie Dzieciątko Jezus błogosław nam !

Relacja: s. Imelda Kwiatkowska CSCIJ

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Relacje and tagged , .