Życzenia

Ojciec Święty Franciszek podczas tegorocznej Pasterki kontemplując Dzieciątko Jezus mówił:

„Syn został nam dany. To Ty, Jezu, jesteś Synem, który czyni mnie synem. Kochasz mnie takim, jakim jestem, a nie takim, jakim siebie wymarzyłem. Biorąc Ciebie w ramiona, Dzieciątko ze żłóbka, biorę na nowo w ramiona swoje życie. Witając Ciebie, Chlebie Życia, ja też chcę oddać swoje życie w darze…”

Łączymy się z Wami w przeżywaniu radości z narodzenia Jezusa – Syna Bożego i życzymy, by Ten, który z miłości przyszedł na świat i żyje w naszych sercach napełnił każdego z Was jednością i pokojem, radością i miłością. By był źródłem niegasnącej nadziei i siły pośrodku niepewności i lęków jakie nas nieraz ogarniają w tym niełatwym czasie pandemii .

Życzymy każdemu z Was doświadczania troskliwej miłości Boga  i powierzamy Wasze troski Małemu Jezusowi.

Złączone w adoracji Bożego Dzieciątka
siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus

Posted in Aktualności and tagged , .