Program duchowego przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia na rok 2020

Pobierz program (.pdf)

Rok 2020 ? przeżywany w duchu modlitwy ? prośby o potrzebne łaski dla Zgromadzenia, o nowe powołania, o ducha Bożego dziecięctwa, o łaskę beatyfikacji naszych Założycieli.

Patronat ? ŚWIĘTA TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS I PRZENAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA
Patronka Zgromadzenia

Tematy wiodące:  Charyzmat Bożego dziecięctwa według nauczania Założycieli ? pogłębienie;
Głębsze poznanie życia i pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Cel ? podjęcie z nową gorliwością życia i apostolatu wg charyzmatu Zgromadzenia.

~~~~~~~~

Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. (Mk 11, 23-25)

 

1. Modlitwa, wiara i przebaczenie to konieczne elementy, aby moja prośba została wysłuchana.

Środki: Konferencje tygodniowe i lektura w refektarzu:

 • Lektura Pisma świętego i dzielenie się Słowem Bożym w kluczu ?Jezus Chrystus uczy nas, jak się modlić?;
 • Studium tradycji Ojców Kościoła, nauki soborów, szczególnie Soboru Wat. II i nauczanie papieży o modlitwie i liturgii;
 • Lektura pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus ? mała droga duchowego dziecięctwa, cnoty dziecięctwa, modlitwa w duchu dziecięctwa;
 • Lektura pism Założycieli ? zagadnienia charyzmatu, modlitwy i apostolstwa w duchu dziecięctwa.

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. (Dz 2, 40-42); (Dz 4, 24-32)

 

2. Jedna wiara, Eucharystia i modlitwa to filary każdej wspólnoty będącej w Kościele. Jednomyślna modlitwa wspólnoty jest niezwykle potężna i staje się źródłem Ducha Świętego dla jej członków.

Środki:

 • Pogłębienie przeżywania i celebrowania codziennej Mszy świętej;
 • Wierność praktyce karmelitańskiej modlitwy myślnej;
 • Wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu;
 • Wierność w zachowaniu milczenia i regulaminu dnia;
 • Większa dbałość o piękno wspólnotowej Liturgii Godzin ? odnowienie i pogłębienie ducha Liturgii w naszych wspólnotach. Może nam w tym pomóc m.in. formacja liturgiczna, którą przeprowadzi ks. prof. Dominik Ostrowski w dniu 11 stycznia 2020 r. w Sosnowcu, oraz 29 lutego 2020 r. w Łodzi.

Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi.   św. Teresa od Dzieciątka Jezus Patronka Zgromadzenia

Waszym zaś celem będzie iść i nieść miłość Bożą do ludzi, zapalać świat ogniem i oziębłe serca zagrzewać i do Boga zwracać. (…) Niech ustawiczna modlitwa będzie oddechem waszych dusz, a wtedy liczyć możecie na skuteczność waszych prac, ofiar i poświęcenia. Modlitwą i miłością podbijecie świat.   Nasz Ojciec Założyciel

Czynem udowadniamy stałość naszej wiary, miłości i poświęcenia dla Boga. Miłość Bożą mierzy się miłością bliźniego.  Nasza Matka Założycielka

 

3. Idąc na spotkanie z Bogiem, najpierw spotykamy Go w bliźnich ? wspólnotowe rozważenie powyższych słów św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Założycieli Zgromadzenia, oraz podjęcie konkretnych uczynków miłosierdzia wobec naszych bliźnich będących w potrzebie duchowej lub materialnej.

OBCHODY ZEWNĘTRZNE ?

 • 06.2020 ? 135. rocznica urodzin M. Założycielki ? obchody w Wieluniu,
  /szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie/
 • 19-24.08.2020 ? pielgrzymka do Lisieux

Zatwierdzono na zebraniu rady generalnej w dniu 11 listopada 2019 r. w Łodzi.

Posted in Aktualności, Czytelnia, Dom Generalny, formacja and tagged , , .