Jubileuszowe świętowanie 98. rocznicy założenia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Sosnowiec, 31 grudnia 2019 r.

98. lat temu, Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD, przy współudziale Sługi Bożej m. Teresy Kierocińskiej, powołał do istnienia nową karmelitańską rodzinę zakonną ? Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Każdą, kolejną rocznicę założenia Zgromadzenia, siostry starają się przeżyć w duchu wdzięczności za tę łaskę oraz pamięci, o tych którzy dali początek temu dziełu i położyli mocny fundament duchowy, na którym kolejne pokolenia mogą wznosić piękną ?budowlę? dla Pana.

Główne obchody jubileuszowe odbyły się w Domu Macierzystym Zgromadzenia w Sosnowcu, miały one podwójny wymiar: jeden jubileuszowego dziękczynienia za łaski otrzymane od Pana Boga, za przykład i świętość życia Założycieli, za łaskę powołania każdej siostry, a także za wszelkie dobro, które przez modlitwę i posługę sióstr stało się udziałem Kościoła świętego; oraz drugi pokutno-wynagradzający, jako przeproszenie za grzechy, niewierności i brak gorliwości w służbie Bożej.

O godz. 9.30, o. Tadeusz Florek, prowincjał OCD, wygłosił konferencję na temat miłości wzajemnej, przebaczenia i pojednania we wspólnocie. (zob. załącznik 1). Na wstępie, zaznaczył, że dzisiaj kończy się nie tylko rok kalendarzowy, ale dla Karmelitanek Dzieciątka Jezus, kończy się kolejny rok duchowego przygotowania do wielkiego jubileuszu 100-lecia istnienia Zgromadzenia, który przeżywany był przez siostry w duchu pokuty i ekspiacji oraz przeproszenia, przebaczenia i pojednania.

Po konferencji siostry odprawiły nabożeństwo wynagradzające, za wszystkie niewierności w życiu zakonnym. Nabożeństwu przewodniczyła m. Błażeja Stefańska, przełożona generalna. (zob. załącznik 2, załącznik 3)

O godz. 11.00 sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka, koncelebrowana przez o. Prowincjała i ks. kapelana Przemysława Szota. Homilię wygłosił o. Tadeusz Florek. (zob. homilię)

Po południu, Siostry zgromadziły się na wspólnej adoracji Słowa Wcielonego. Odśpiewały hymn ?Jeden duch dziecięctwa nas łączy…?, wysłuchały fragmentów Przemówienia Ojca Założyciela na odnowienie ślubów, z 14 września 1954 r.; oraz Przemowy Matki Założycielki na 20-lecie Zgromadzenia z 31 grudnia 1941 r. (zob. załącznik 45) Następnie Siostry odnowiły śluby zakonne i modliły się o łaskę beatyfikacji Założycieli Zgromadzenia. Adoracja zakończyła się wspólnym kolędowaniem przy żłóbku Dzieciątka Jezus.

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Relacje and tagged , , , , , .