Program duchowego przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia na rok 2020.

Pobierz w wersji PDF

Rok 2020 przeżywany w duchu modlitwy – prośby o potrzebne łaski dla Zgromadzenia, o nowe powołania, o ducha Bożego dziecięctwa, o łaskę beatyfikacji naszych Założycieli.

Patronat – ŚWIĘTA TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS I PRZENAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA Patronka Zgromadzenia

Tematy wiodące:

Charyzmat Bożego dziecięctwa według nauczania Założycieli – pogłębienie;
Głębsze poznanie życia i pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Cel – podjęcie z nową gorliwością życia i apostolatu wg charyzmatu Zgromadzenia.

~~~~~~~~

Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.

(Mk 11, 23-25)

 1. Modlitwa, wiara i przebaczenie to konieczne elementy, aby moja prośba została wysłuchana.

  Środki:
  Konferencje tygodniowe i lektura w refektarzu:
 • Lektura Pisma świętego i dzielenie się Słowem Bożym w kluczu „Jezus Chrystus uczy nas, jak się modlić”;
 • Studium tradycji Ojców Kościoła, nauki soborów, szczególnie Soboru Wat. II i nauczanie papieży o modlitwie i liturgii;
 • Lektura pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus – mała droga duchowego dziecięctwa, cnoty dziecięctwa, modlitwa w duchu dziecięctwa;
 • Lektura pism Założycieli – zagadnienia charyzmatu, modlitwy i apostolstwa w duchu dziecięctwa.

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.

(Dz 2, 40-42); (Dz 4, 24-32)

 1. Jedna wiara, Eucharystia i modlitwa to filary każdej wspólnoty będącej w Kościele. Jednomyślna modlitwa wspólnoty jest niezwykle potężna i staje się źródłem Ducha Świętego dla jej członków.Środki:
 • Pogłębienie przeżywania i celebrowania codziennej Mszy świętej;
 • Wierność praktyce karmelitańskiej modlitwy myślnej;
 • Wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu;
 • Wierność w zachowaniu milczenia i regulaminu dnia;
 • Większa dbałość o piękno wspólnotowej Liturgii Godzin – odnowienie i pogłębienie ducha Liturgii w naszych wspólnotach. Może nam w tym pomóc m.in. formacja liturgiczna, którą przeprowadzi ks. prof. Dominik Ostrowski w dniu 11 stycznia 2020 r. w Sosnowcu, oraz 29 lutego 2020 r. w Łodzi.

Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi.   św. Teresa od Dzieciątka Jezus Patronka Zgromadzenia

Waszym zaś celem będzie iść i nieść miłość Bożą do ludzi, zapalać świat ogniem i oziębłe serca zagrzewać i do Boga zwracać. (…) Niech ustawiczna modlitwa będzie oddechem waszych dusz, a wtedy liczyć możecie na skuteczność waszych prac, ofiar i poświęcenia. Modlitwą i miłością podbijecie świat. Nasz Ojciec Założyciel

Czynem udowadniamy stałość naszej wiary, miłości i poświęcenia dla Boga. Miłość Bożą mierzy się miłością bliźniego. Nasza Matka Założycielka

 1. Idąc na spotkanie z Bogiem, najpierw spotykamy Go w bliźnich – wspólnotowe rozważenie powyższych słów św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Założycieli Zgromadzenia, oraz podjęcie konkretnych uczynków miłosierdzia wobec naszych bliźnich będących w potrzebie duchowej lub materialnej.

OBCHODY ZEWNĘTRZNE:

 • 06.2020 – 135. rocznica urodzin M. Założycielki – obchody w Wieluniu,
  /szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie/
 • 19-24.08.2020 – pielgrzymka do Lisieux

Zatwierdzono na zebraniu rady generalnej w dniu 11 listopada 2019 r. w Łodzi

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Jubileusz and tagged .