Inauguracja Sanktuarium Króla Łaski w Beaune, 3 stycznia 2016 r.

Niedzielny, pogodny poranek zwiastujący dzień dwóch historycznych wydarzeń: oficjalnego erygowania Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Beaune i uroczystej instalacji naszej wspólnoty Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, w dawnym klasztorze Karmelitanek Bosych, rozpoczęłyśmy, jak w każdą niedzielę, uczestnicząc we Mszy św. o godz. 8.30 w klasztornej kaplicy.

Przed godz. 11-tą udałyśmy się na Eucharystie do kościoła parafialnego Notre Dame w Beaune, gdzie zgromadzili się bardzo licznie wierni. Mszę św. odprawiał ks. Arcybiskup diecezji Dijon, Roland Minnertah. Koncelebrowało kilku kapłanów. W homilii ks. Arcybiskup nawiązał do uroczystości erygowania sanktuarium i do naszej instalacji.

Po Komunii Świętej, ks. Paul Chadeuf, odpowiedzialny za życie konsekrowane w diecezji, odczytał akt erygowania Sanktuarium Dzieciątka Jezus, podpisany przez ks. Abpa Minnerath.

Ks. Proboszcz, Yves Frot, przeczytał list ostatniej przeoryszy Karmelu w Beaune, Matki Elżbiety od Jezusa, skierowany do Arcybiskupa Dijon. W liście nawiązała ona do wielkiej łaski objawienia się Dzieciątka Jezus jako Króla królów i Pana panów karmelitance bosej, s. Małgorzacie od Najświętszego Sakramentu. Ona to z natchnienia Bożego i woli Dzieciątka Jezus przyczyniła się do budowy kaplicy ku Jego czci, jako Króla Łaski. I dzisiaj z radością widzimy jak z tej małej kaplicy powstało Sanktuarium Świętego Dzieciątka Jezus! Matka Elżbieta dziękowała ks. Arcybiskupowi, ks. Proboszczowi, kapłanom, Rodzinie Dzieciątka Jezus, Stowarzyszeniu Petit Roi de Grâce, wszystkim kochającym Dzieciątko Jezus, a w sposób specjalny siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus, które teraz wbudowują duchowo kamień w rozwój tego miejsca łaski.

Wyrażała również nadzieję na rychłą beatyfikację służebnicy Bożej, Czcigodnej Małgorzaty od Najśw. Sakramentu a także na powszechne poznanie duchowych skarbów dziecięctwa Bożego naszego Zbawiciela według charyzmatu i misji, jaką otrzymała Czcigodna karmelitanka. List kończy słowami Czcigodnej Małgorzaty do ks. Parisot: „Wiele, wiele serc u stóp Dzieciątka Jezus!”

Ksiądz Proboszcz poprosił do prezbiterium Naszą Matkę Błażeję Stefańską i naszą wspólnotę. Nasza Matka, w języku francuskim, wyraziła wdzięczność ks. Abp Minnerath za zaproszenie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus do Beaune – nowego Betlejem. Nasza Matka wyraziła swoją radość z tego, że w tej pięknej okolicy, bogatej w winnice, nasze Zgromadzenie, jako nowy szczep winny Karmelu w Beaune, pragnie żyć charyzmatem dziecięctwa Bożego i rozszerzać kul Świętego Dzieciątka Jezus, Króla Łaski. Podziękowała ks. Proboszczowi i kapłanom za duchowe wsparcie. Szczególne słowa wdzięczności skierowała do s. Bernadette, zawsze nam pomocnej, a także do innych osób, które w różnoraki sposób wspierają nas w naszej posłudze w Beaune. (Siostra Bernadette przyjechała tutaj w 2002 r., jako należąca do Wspólnoty Błogosławieństw, i kiedy ta Wspólnota odchodziła z Beaune, wraz z trzema innymi siostrami opuściła tę Wspólnotę i zaangażowała się w posługę Dzieciątku Jezus tworząc Bractwo Dzieciątka Jezus. Kiedy okazało się, że istnienie tego Bractwa nie jest możliwe, i kiedy pozostałe trzy siostry odeszły, s. Bernadetta została przyjęta przez Parafie w Beaune i według swoich możliwości, z pomocą wielu osób świeckich, należących do Rodziny Dzieciątka Jezus, organizowała modlitwę, czuwania i uroczystości ku czci Dzieciątka Jezus. Kiedy tutaj przyjechałyśmy, to ona właściwie przekazywała nam klasztor, a także wprowadzała nas w historie tego miejsca).

Nasza Matka zapewniła o modlitwie za Francję i wyraziła nadzieje, że wiele serc, szczególnie wiernych z diecezji w Dijon, rozpali się miłością do Dzieciątka Jezus, aby żyć duchem dziecięctwa. Podkreśliła, że misją sióstr w Beaune jest modlitwa z wiernymi, pielgrzymowanie z nimi do nieba, i czynienie dobra na ziemi, jak uczy nas patronka Zgromadzenia, św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Powiedziała, że ufa, iż przykład św. Teresy i czcigodnej Małgorzaty będzie zachęta dla wszystkich, szczególnie dla młodych, do podjęcia radosnego kroczenia cnotami drogi dziecięctwa. Poprosiła o modlitwę w intencji powołań do Karmelu, gdyż Dzieciątko potrzebuje nowych apostołów, aby głosić Jego miłość i miłosierdzie.

Fotorelacja z uroczystości dostępna jest na stronie: http://c.bienpublic.com

Po Mszy św. uformowała się procesja: ministranci z krzyżem i kadzidłem, Nasza Matka Błażeja i siostry nowej wspólnoty Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Beaune, ks. Arcybiskup, kapłani oraz liczni wierni.

Podczas procesji śpiewaliśmy pieśni bożonarodzeniowe i modliliśmy się słowami Koronki do Dzieciątka Jezus, którą wszyscy z wielkim zapałem odmawiali. Był to prawdziwy marsz na chwalę Boskiego Dzieciątka, i miałyśmy wrażenie, że Ono wtedy szczególnie błogosławiło miastu i diecezji. Ufamy mocno, że także Czcigodna Małgorzata od Najświętszego Sakramentu wstawiała się za nami.

Kiedy uczestnicy procesji dotarli do Sanktuarium, z wielkim wzruszeniem przekraczali otwarte uroczyście 13 grudnia, Święte Drzwi Roku Miłosierdzia śpiewając chwalę Boskiego Króla. Kościół – Sanktuarium wypełnił się wiernymi. Ks. Arcybiskup odczytał modlitwę erygującą Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Wierni odpowiedzieli śpiewem. Następnie odmówiona została Litania do Wszystkich Świętych, która poprzedziła akt instalacji naszej wspólnoty przeznaczonej do posługi w Sanktuarium. Ksiądz Proboszcz przeczytał list m. Elżbiety od Jezusa skierowany do Naszej Matki, w którym wyraziła swoje wzruszenie, że oto Karmelitanki Dzieciątka Jezus podejmują płonącą pochodnię, którą przekazują im siostry Karmelitanki Bose żyjące tutaj aż do 2001 r. Pochodnia ta płonęła nieprzerwanie od XVII-go wieku, tak w czasie pokoju, jak i w czasie wojen, a szczególnie w najczarniejszym okresie rewolucji francuskiej. Wyraziła swoją radość, że Karmelitanki Dzieciątka Jezus mogą korzystać z duchowych owoców heroicznego życia Małgorzaty od Najświętszego Sakramentu i czerpać ze źródła Karmelu w Beaune. Przypomniała także piękno skarbu Dzieciątka Jezus i Jego dziecięctwa, pokorne posłannictwo s. Małgorzaty i owoce jej misji, m.in. Rodzinę Dzieciątka Jezus, założoną przez Małgorzatę i istniejącą do dzisiaj! I oto dzisiaj skarb tego Karmelu, wkłada Bóg w ręce Karmelitanek Dzieciątka Jezus, aby zgodnie z ich charyzmatem żyły i pomnażały te skarby, bo Dziecięctwo Zbawiciela jest kluczem ze złota, który otwiera wszystkie drzwi, oświeca ciemności i pozwala wejść w światło łaski. Matka Elżbieta podkreśliła, że Maryja i św. Józef towarzyszą siostrom w stawianiu ich pierwszych kroków w tym sanktuarium, Aniołowie ze żłóbka dodają odwagi swoim śpiewem i wszyscy świeci, umiłowani przez s. Małgorzatę, zaczynając od św. Szczepana – patrona kościoła Karmelu w Beaune, Święte Niewiniątka i Mędrcy wspierają siostry swym orędownictwem, aby potrafiły słuchać potrzeb bliźnich, służąc Dziecięctwu, życiu i rodzinie. Zapewniła o modlitwie i podkreśliła, że list pisze w imieniu własnym i sióstr karmelitanek, które żyły w Karmelu w Beaune.

Następnie Ksiądz Arcybiskup zaprosił nas wszystkie do prezbiterium, odmówił modlitwę w intencji wspólnoty i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Po błogosławieństwie wierni kontynuowali śpiew na cześć Dzieciątka Jezus kończący ceremonie, a w tym czasie ks. Arcybiskup udał się z nami, aby poświęcić klauzurę zakonną i nasze cele.

Wszyscy uczestnicy tej uroczystości otrzymali pamiątkowe obrazki przedstawiające słynącą łaskami figurę Dzieciątka Jezus z Beaune.

Wiele osób wyrażało spontanicznie swoją radość z naszej obecności – sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus – w Beaune, podchodząc do Naszej Matki, do nas, rozmawiając chwilę, życząc błogosławieństwa Bożego, czy tylko z daleka, uśmiechając się, lub jakimś miłym gestem dając znać o swej życzliwości.

Po tych wszystkich wzniosłych przeżyciach nadszedł czas na chwile wytchnienia i pożywienie dla ciała! Świąteczny posiłek odbył się w mniejszym już wspólnotowym gronie, poszerzonym okolicznościowo przez obecność ks. Arcybiskupa, ks. Proboszcza z księżmi wikarymi, ks. Paul Chadeuf, trzech sióstr z Rady diecezjalnej życia konsekrowanego i s. Bernadettę. W miłej atmosferze wszyscy chętnie wymieniali się swoimi wrażeniami z udziału w tych uroczystościach.

Na deser było tradycyjne ciasto „galette des rois” – ciasto królewskie, podawane z okazji Uroczystości Objawienia Pańskiego. W tym cieście, które ma kształt okrągły i które się kroi przed podaniem na stół, ale bez wcześniejszego rozdawania porcji, są ukryte w cieście postacie przedstawiające osoby lub przedmioty związane z szopką bożonarodzeniową. Szczęśliwymi, na których „padł ten los” byli tym razem ks. Arcybiskup, s. Juliusza i s. Nulla. Zostali nagrodzeni oklaskami i otrzymali złote (papierowe) korony, które ofiarowali s. Bernadecie dla dzieci z jej grupy katechetycznej.

Po obiedzie ks. Arcybiskup spotkał się z Naszą Matką, a potem jeszcze raz wyraził nam swoją radość z naszej tutaj obecności i z całej uroczystości i pożegnał się z nami.

Już przed godziną 16-tą zaczęli zbierać się wierni by uczestniczyć w uroczystych Nieszporach, które zostały odśpiewane o 16.30 pod przewodnictwem ks. Proboszcza.

Po Nieszporach, jeszcze śpiewaliśmy wspólnie Dzieciątku, a po zakończeniu celebracji wyszliśmy na zewnątrz, by spotkać się z osobami, które modliły się razem z nami, by wspólnie sobie podziękować i podzielić się radością z całego tego pięknego dnia.

Wdzięczne Dzieciątku Jezus, za Jego miłość i żywą obecność w Najświętszym Sakramencie w Jego Sanktuarium, oddałyśmy cała naszą wspólnotę w Beaune Jego Opatrzności przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa.

Opracowała s. Nulla Płaczek CSCIJ

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Francja, Relacje and tagged , .