GDZIE CHRZEST, TAM NADZIEJA – 966-2016

Obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski mają wymiar zarówno kościelny jak i państwowy, z udziałem Konferencji Episkopatu Polski oraz władz państwowych. Główne ogólnopolskie uroczystości odbyły się w dniach 14-16 kwietnia w Gnieźnie, Ostrowie Lednickim i w Poznaniu. Wszyscy Polacy łączyli się w dziękczynieniu wyrażając swoją radość, że jesteśmy Kościołem i że przez Chrzest staliśmy się nowymi ludźmi.

W dniu 16 kwietnia na Inea Stadion w Poznaniu odbyło się jubileuszowe świętowanie pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. W poznańskich obchodach wzięło udział prawie 100 sióstr naszego Zgromadzenia: m. Błażeja Stefańska z siostrami z zarządu generalnego oraz siostry z trzech prowincji Zgromadzenia wraz z siostrami prowincjalnymi – s. Klemensą Zając, s. Arnoldą Dulak i z s. Marciną Chrobak.

Spotkanie na stadionie miało charakter wielkiego uwielbienia Boga za łaskę chrztu i wiary. Odbywało się ono w atmosferze radości i entuzjazmu, modlitwy, zasłuchania w Słowo Boże, wspólnego śpiewu i tańca. Nabożeństwo uwielbienia przygotowali m.in. abp Stanisław Gądecki, bp Grzegorz Ryś, przewodniczący ds. Nowej Ewangelizacji przy episkopacie oraz bp Damian Bryl. Program spotkania został podzielony na dwie części: pierwsza „Uwielbienia” prowadzona była przez Radosław Pazura wraz z małżonką Dorotą Chotecką. Podczas nabożeństwa wystąpił 1050-osobowy chór z orkiestrą, tancerze i aktorzy, zespół „Arka Noego” i „Siewcy Lednicy”. Wysłuchano m.in. świadectwa Roberta Friedricha, rozważań ks. bpa Grzegorza Rysia. Następnie wszyscy zebrani wzięli udział w obrzędzie poświęcenia wody i w celebracji odnowy przymierza chrzcielnego. Bardzo wymownym aktem był Korowód Świętych – młodzież z diecezji z całej Polski niosła w procesji wizerunki i relikwie polskich Świętych.

Pierwsza część spotkania została uwieńczona uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Legata papieża Franciszka J. Em. Pietro kard. Parolina Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, z udzieleniem sakramentu chrztu dorosłym i obrzędem posłania. Kard. Parolin w homilii zachęcał Polaków do odnowienia osobistej relacji z Chrystusem. Zauważył, że

„Wydarzenia tych 1050 lat, jakie upłynęły od początków chrześcijaństwa w Polsce, świadczą przed światem o waszej wierności względem otrzymanego przez was chrztu, nawet w najsmutniejszych i najciemniejszych chwilach. Te długie wieki wszechstronnie udowodniły, że to, co przed chwilą usłyszeliśmy we fragmencie Ewangelii św. Mateusza odpowiada prawdzie: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20b).

Wasza silna wiara umocniła nadzieję i moc ducha, broniąc was i zachowując oraz dając zdolność bycia cierpliwymi i wytrwałymi, w ufnym oczekiwaniu Bożej interwencji, która za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej zawsze przybywała na czas.”

W drugiej części został przedstawiony multimedialny quiz historyczny pt. „Człowiek 1050-lecia”, a następnie odbył się musical poznańskiego Teatru Muzycznego „Jesus Christ Super Star”.

Jubileuszowe świętowanie ożywiło w nas poczucie wspólnoty Kościoła, radość z łaski chrztu i wiary w jednego Boga, a także pogłębiło świadomość, wypływającego z łaski chrztu, posłannictwa głoszenia Dobrej Nowiny, tym którzy jej jeszcze nie znają, dawania świadectwa poprzez czyny miłości, niesienia nadziei potrzebującym.

Oprac. s. Imelda Kwiatkowska CSCIJ

KPICASA_GALLERY(ObchodyJubileuszu1050LeciaChrztuPolski)

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Relacje and tagged .