Nowa misja Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Koudandengu

W dniu 15 marca 2016 r. odbyła się niecodzienna uroczystość ? poświecenie kaplicy i nowego domu w Koudandengu w Kamerunie. Były na niej obecne wszystkie nasze siostry misjonarki ?kameruńskie?. Na tę uroczystość przyjechała także wikaria misyjna s. Salezja Kasza z Burundi, oraz s. Bernardine Berahino, Burundyjka, która została przeznaczona na tą placówkę. Z Polski zaś przyjechała s. Beatrycja Noske, referentka misyjna Zgromadzenia oraz s. Alojza Maksimiuk, która rozpocznie pracę misyjną w Dimako. W naszej uroczystości wzięli także udział zaproszeni goście misjonarka s. Alina dominikanka, polscy misjonarze księża marianie: ks. Paweł Rawski, ks. Krzysztof Pazio oraz br. Łukasz Wierzchowski, a także kilka osób świeckich, które pomagały nam w przygotowaniu misji na otwarcie. Głównym zaproszonym gościem był ks. biskup z diecezji Obala Sosthene Leopold Bayemi Matjei oraz ks. Proboszcz z tutejszej parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00. Wikaria misyjna, s. Salezja Kasza przywitała ks. Biskupa diecezji Obala, koncelebransów i wszystkich uczestników uroczystości. Wyraziła ona swoją radość z powstania nowej placówki oraz prosiła o poświecenie kaplicy i domu. Po Liturgii Słowa ks. biskup Sosthene poświęcił kaplicę, ołtarz, krzyż, obraz Matki Bożej Miłosierdzia oraz figurkę Dzieciątka Jezus. Podczas Mszy św. śpiewał siostrzany chórek pod przewodnictwem s. Wirgili Bondel. Wiele pieśni i modlitw intonował sam ks. Biskup. Na zakończenie Eucharystii przemówiła s. Wirgilia, która wyraziła wdzięczność za poświęcenie placówki oraz zapewniła o gotowości sióstr do podjęcia nowych, czekających na nie zadań, na nowym miejscu. Ks. Biskup powiedział do sióstr, że ich życie jest i ma być świadectwem życia poświęconego Bogu. Następnie pasterz diecezji w asyście księży i sióstr poświęcił wszystkie pomieszczenia domu.

Na wspólny posiłek do refektarza zakonnego zostali zaproszeni wszyscy goście. Przed wspólną agapą, uczestnicy uroczystości, obejrzeli prezentację o nowej misji karmelitańskiej w Koudandengu, wykonaną przez naszą kandydatkę Wirginii. Atmosfera była bardzo pogodna, wszystkich przepełniała radość, że powstaje nowe dzieło, które przyniesie wiele dobra dla tutejszej ludności.

Oprac. s. Beatrycja Noske CSCIJ
KPICASA_GALLERY(6277386657519344001)

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Misje, Relacje and tagged , .