Nowa przełożona generalna

Siostry zebrane na XIX-tej Kapitule Generalnej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, w dniu 17 stycznia br., na V sesji, dokonały wyboru nowej przełożonej generalnej, którą została s. Wiktoria od św. Michała Archanioła CSCIJ (Renata Szczepańczyk).

Urodzona w 1962 r.; profesję wieczystą w Zgromadzeniu złożyła w 1988 r. Dotychczas pełniła posługę: mistrzyni nowicjatu, przełożonej prowincjalnej krakowskiej prowincji Zgromadzenia oraz przez dwie kadencje urząd asystentki generalnej.

Nowej Matce Generalnej życzymy błogosławieństwa Dzieciątka Jezus, opieki Królowej Karmelu i św. Józefa na czas jej posługi Zgromadzeniu, niech we wszystkich sprawach i rozeznawaniu woli Bożej prowadzi ją światło Ducha Świętego.

Posted in Aktualności, Dom Generalny and tagged , .