Nowenna przed Bożym Narodzeniem
16 – 24 grudnia

ze zbiorów Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Pobudka – pobierz nuty Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem 1. Raduj się Córko Syjonu i ciesz się wielce Córko Jeruzalem Oto Pan twój przyjdzie i w dniu tym światłość wielka […]

List O. Generała z okazji kanonizacji Ludwika i Zelii Martin – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 17 paź 2015

Drodzy bracia i siostry w Karmelu, w niedzielę 18 października, na placu Świętego Piotra, papież Franciszek uroczyście wpisze małżonków Ludwika Martin i Zelię Guerin, rodziców św. Teresy od Jezusa i Najśw. Oblicza, do kanonu Świętych, których Kościół stawia jako przykłady życia chrześcijańskiego wiernym całego świata, by stawali […]

46. rocznica odejścia do wieczności sł. B. o. Anzelma Gądka OCD

W dniu 15 października 2015 r. minęło 46 lat od śmierci sługi Bożego o. Anzelma Gądka, karmelity bosego, kapłana, założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, kandydata na ołtarze z archidiecezji łódzkiej. Jak każdego 15.dnia miesiąca, zarówno w Zgromadzeniu, jak i w kościele karmelitów bosych w Łodzi […]

Kongres Terezjański pod hasłem: „Dziedzictwo ludzkości”
Ávila, 21-27 IX 2015 r.

Na zakończenie Roku Jubileuszowego 500.lecia urodzin św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła i reformatorki Karmelu, w Avila w dniach od 21-27 września 2015 r., w gmachu CITeS (Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista de Ávila) odbył się światowy Kongres terezjański pod hasłem: „Patrimonio de la Humanidad” (Dziedzictwo ludzkości). Organizatorem […]

18 października kanonizacja rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18 października, w trakcie obrad synodu biskupów o rodzinie do grona świętych zostaną włączeni Ludwik i Zelia Martin – postanowił papież podczas zwyczajnego konsystorza publicznego. Po raz pierwszy w dziejach podczas jednej uroczystości kanonizowani będą małżonkowie. Tego samego dnia do grona świętych zostaną […]

Jubileusz 500-lecia narodzin św. Teresy od Jezusa

Obchody Kalendarium wydarzeń Więcej o św. Teresie od Jezusa   Dokumenty List Ojca Świętego do Przełożonego Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych na 500 lat narodzin św. Teresy od Jezusa (marzec 2015) Przesłanie Ojca Generała na 500-lecie urodzin Teresy od Jezusa (marzec 2015) Przesłanie Ojca Świętego Franciszka […]

Obchody Roku Życia Konsekrowanego

Papież Franciszek ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego w związku z 50. rocznicą ogłoszenia dekretu „Perfecte caritatis” Soboru Watykańskiego II (28 października 1965 r.). Obchody Roku Życia Konsekrowanego: – Rok Życia Konsekrowanego na świecie – Rok Życia Konsekrowanego w Polsce – Rok […]

Dni modlitw o beatyfikację założycieli Zgromadzenia

ZAPRASZAMY wszystkich do wspólnej modlitwy o beatyfikację Sług Bożych o. Anzelma i m. Teresy w Kościele i w Karmelu, a przez ich wstawiennictwo polecajmy Boskiemu Dzieciątku Jezus intencje, które nosimy w naszych sercach.     Sługa Boża m. Teresa od św. Józefa (Janina Kierocińska 1885-1946) […]