Jubileusz 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – program ramowy przygotowań i obchodów na lata 2019-2022

Rok 2019 przeżywany w duchu pokuty i ekspiacji oraz przeproszenia, przebaczenia i pojednania.

Patronat ? ZAŁOŻYCIELE ZGROMADZENIA

Tematy wiodące:
Śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Przeproszenie, przebaczenie, pojednanie i wynagrodzenie.
Pogłębienie wiedzy o Założycielach i historii Zgromadzenia.

Cel – nawrócenie i odnowienie życia wg złożonych Panu Bogu ślubów oraz odnowienie w naszych wspólnotach więzi siostrzanych.

OBCHODY ZEWNĘTRZNE:

  • 02.2019 – 135. rocznica urodzin O. Założyciela – obchody w parafii Niegowić.
  • 10.2019 – 50. rocznica śmierci O. Założyciela – obchody w Łodzi.
  • 22/23.11.2019 – czuwanie wynagradzające na Jasnej Górze.
  • 12.2019 – przeproszenie i wynagrodzenie za niewierności złożonym ślubom, za odejścia sióstr ze Zgromadzenia – obchody główne w Sosnowcu,

a także we wspólnotach.

  • Wskazane byłoby zorganizowanie spotkań formacyjnych przybliżających historię Zgromadzenia oraz życie i nauczanie naszych Założycieli, zorganizowanie pielgrzymek do miejsc związanych z Naszymi Założycielami.

Rok 2020 ? przeżywany w duchu modlitwy – prośby o potrzebne łaski dla Zgromadzenia,
o nowe powołania, o ducha Bożego dziecięctwa, o łaskę beatyfikacji naszych Założycieli.

Patronat – ŚWIĘTA TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS – Patronka Zgromadzenia

Tematy wiodące:
Charyzmat Bożego dziecięctwa według nauczania Założycieli – pogłębienie
Głębsze poznanie życia i pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Cel – podjęcie z nową gorliwością życia i apostolatu wg charyzmatu Zgromadzenia

OBCHODY ZEWNĘTRZNE:

  • 06.2020 – 135. rocznica urodzin M. Założycielki ? obchody w Wieluniu
  • Pielgrzymka do Lisieux

Rok 2021przeżywany w duchu dziękczynienie za 100 lat Zgromadzenia – Te Deum, Magnificat

Patronat – DZIECIĄTKO JEZUS

Cel – dziękczynienie Bogu za otrzymane przez Zgromadzenie łaski

OBCHODY ZEWNĘTRZNE – oficjalne z udziałem władz kościelnych

  • 07.2021 – 75. rocznica śmierci Czcigodnej sł. B. m. Teresy Kierocińskiej – obchody w Sosnowcu
  • 12.2021 – Msza święta dziękczynna w Sosnowcu; oddanie całego Zgromadzenia i wszystkich sióstr pod szczególną opiekę Dzieciątka Jezus zawierzając przyszłość Zgromadzenia
  • Msze święte dziękczynne w każdej prowincji i w każdej parafii, tam gdzie są nasze domy zakonne

Rok 2022utrwalenie owoców jubileuszu, czyli odnowy duchowej sióstr i wspólnot

Patronat – Matka Boża Królowa Karmelu

Cel – odnowa Zgromadzenia, jako owoc jubileuszu, ma dotyczyć stylu naszego życia, by był on ewangeliczny, zgodny z charyzmatem, z Konstytucjami; nasze życie ma się charakteryzować aktywną obecnością we wspólnym życiu, zaangażowaniem w życie Kościoła, wrażliwością i miłosierdziem wobec ubogich, praktyką pokory (zob. Papież Franciszek, Gaudete et exsultate, p. 96n.), Konieczne jest również sięganie do przykładu życia Założycieli i stałe pogłębianie naszej tożsamości i duchowości.

Posted in Aktualności, Dom Generalny, formacja and tagged , .