Błogosławieństwo papieskie połączone z odpustem zupełnym

Pobierz Dekret w pdf

Penitencjaria Apostolska
Prot. N. 50/20/I

D E K R E T

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, zezwala łaskawie Jego Ekscelencji Romualdowi Kamińskiemu, Biskupowi Warszawsko-Praskiemu, aby w dniu 29 listopada roku Pańskiego 2020, w którym uroczyście zostanie zainaugurowany Jubileusz Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, po sprawowaniu Najświętszej Ofiary, udzielił wszystkim obecnym wiernym, którzy wiedzeni duchem pokuty i miłości uczestniczyli w liturgii, błogosławieństwa papieskiego połączonego z odpustem zupełnym, z którego mogą skorzystać pod zwykłymi warunkami (spowiedzi sakramentalnej, Komunii Świętej oraz modlitwy według intencji Ojca Świętego).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą błogosławieństwo papieskie, lecz w uzasadnionych przypadkach nie byli fizycznie obecni na liturgii, o ile jednak uczestniczyli w niej z należną uwagą za pośrednictwem telewizji lub radia, mogą otrzymać odpust zupełny stosownie do przepisów prawa.

[Obowiązuje] Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
[Dan] w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia świętego Jana Pawła II, w roku od Wcielenia Pańskiego 2020.

Maurus kard. Piacenza
Penitencjariusz Większy

Ks. Prałat Krzysztof Nykiel
Regens

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Jubileusz and tagged , .