Dom generalny

Marki

Dom generalny
ul. Pomnikowa 10b
05-260 Marki
tel.: 22 781 15 55

Sekretariat
e-mail: karmeldzj_dg@wp.pl

Wspólnota
e-mail: markidom@wp.pl


Dom generalny w Markach został erygowany 18 grudnia 1990 r., z kaplicą p.w. Świętej Rodziny. Jest siedzibą zarządu generalnego Zgromadzenia, znajduje się w nim również Archiwum Generalne Zgromadzenia. Dwie siostry ze wspólnoty podejmują pracę katechetyczną i zakrystyjną przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski.