Wielkanocne życzenia

„Alleluja Chrystusowe,
to odnowienie ducha,
który żywiony wiarą i nadzieją
ujawnia się w uczynkach
mocną i stałą miłością”.

Sł. B. O. Anzlem Gądek

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy, by słowa, które Chrystus skierował do Apostołów po swoim zmartwychwstaniu: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mk 18,20) były i dla nas pokojem, mocą i radością oraz pomogły nam, mimo trudności i zagrożeń, z wiarą i ufnością patrzeć w przyszłość, bo On jest zawsze z nami! Pragnie dzielić z nami życie, codzienne, szare sprawy i daje nam łaskę nowego spojrzenia, nowego serca.

z serdecznymi pozdrowieniami i modlitwą

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Posted in Aktualności and tagged , .