Uroczyste świętowanie imienin Matki Błażei Stefańskiej

Sosnowiec, 4 lutego 2023 r.

W dniu 4 lutego 2023 r., w Domu Macierzystym Zgromadzenia, obchodzono imieniny m. Błażei Stafańskiej, przełożonej generalnej. Do Sosnowca przybyły delegacje sióstr z prawie wszystkich wspólnot w Polsce, w imieniu całego zgromadzenia życzenia Matce Błażei złożyła s. Juliusza Świerkosz, wikaria gen.

O godz. 11.00 sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem o. Piotra Jackowskiego, prowincjała krakowskiej prowincji karmelitów bosych. Ojciec Prowincjał rozpoczął swoje kazanie od słów: Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko… Zwrócił następnie uwagę, że po skończonej misji Apostołowie dzielą się radością i refleksjami z Jezusem, wychodzą od Jezusa i powracają do Niego. On jest centrum ich życia i stanowi o sensie i sposobie ich życia. To także zachęta dla nas, aby Jezus był zawsze centrum naszego życia, aby żadne inne sprawy, problemy nie oddalały nas od Jezusa ale do Niego prowadziły.

O godz. 13.30 w sali multimedialnej muzeum Domu Macierzystego, Nasza Solenizantka wraz z o. Prowincjałem oraz wszystkie przybyłe siostry, obejrzeli misterium pt. Tajemnica małej drogi – czyli „Obdarta Róża”. Prezentacja przybliżyła istotne cechy małej drogi dziecięctwa duchowego oraz jej wypełnienie przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Życie Teresy jest świadectwem i teologicznym dowodem piękna życia kontemplacyjnego, jako całkowitego oddania się Chrystusowi Oblubieńcowi – Teresa stała się całopalną ofiarą miłości Boga. Teresa jest i dzisiaj Mistrzynią dla naszej epoki – zachwyca nas pięknem swej duszy.

Misterium opracowała s. Juranda Tokarska, a prezentację multimedialną wykonała s. Bogdana Batog wraz z zespołem sióstr ze wspólnoty w Sosnowcu. Poszczególne części misterium były przeplatane śpiewem pieśni zaczerpniętych z poezji św. Tereni. Wszyscy uczestnicy poczuli się na nowo pociągnięci przez św. Teresę na „małą drogę” duchowego dziecięctwa.

Dzień imienin Naszej Matki Błażei, oprócz wymiaru duchowego – Mszy św., wspólnej modlitwy i pięknego misterium, siostry przeżyły w rekreacyjnej, radosnej atmosferze siostrzanej komunii. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Naszej Matce Błażei i całemu Zgromadzeniu udzielając wszystkim swoich łask. Amen.

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Relacje and tagged , , , , , .