XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Sosnowiec, luty 2018 r.

XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia będzie obradować w Domu Macierzystym Zgromadzenia w Sosnowcu. Tematem przewodnim kapituły będzie „Apostolstwo Zgromadzenia, jako owoc życia charyzmatem Bożego dziecięctwa”. 5 lutego, kapitułę poprzedzi dzień skupienia, swoją posługą duchową będzie nam towarzyszył prowincjał karmelitów bosych, o. Jan Malicki. Wygłosi konferencje na temat „Rozeznawania i decydowania na drodze dziecięctwa duchowego”.

W kolejnych sesjach obrad, kapituła wysłucha sprawozdania przełożonej generalnej, m. Błażei Stefańskiej o stanie duchowym Zgromadzenia; zapozna się ze sprawozdaniami ekonomicznymi, z działalności Postulacji Założycieli oraz z życia i działalności apostolskiej poszczególnych naszych wspólnot w Polsce, zagranicy oraz wspólnot misyjnych. Dwie sesje kapituły będą mieć charakter wyborczy, siostry dokonają wyboru nowej przełożonej generalnej i zarządu generalnego. W kolejnych sesjach kapituła podejmie pracę nad rewizją życia duchowego i apostolskiego Zgromadzenia, rozważy temat formacji początkowej i permanentnej, rozpatrzy nadesłane do kapituły wnioski i dokona rewizji naszego prawodawstwa, zgodnie z wymogami Ojca Świętego Franciszka, w świetle najnowszych dokumentów wydanych przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, podejmie też inne ważne dla Zgromadzenia kwestie.

Prośmy Pana, aby obradom kapituły towarzyszyło światło Ducha Świętego w rozeznawaniu woli Bożej i w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji.

BOSKIE DZIECIĄTKO JEZUS BŁOGOSŁAW NAM.
MARYJO MATKO KARMELU MÓDL SIĘ ZA NAMI.
ŚWIĘTY JÓZEFIE NASZ OJCZE I OPIEKUNIE OPIEKUJ SIĘ NAMI.

 

 

 

Posted in Aktualności and tagged , , .