Sympozjum dla sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus posługujących jako zakrystianki

Czerna, 28-31 stycznia 2020 r.

W dniach 28-31.01.2020 w Czernej odbyło się sympozjum dla sióstr zakrystianek całego Zgromadzenia. Wzięło w nim udział 28 sióstr, w tym trzy siostry postulantki z siostrą mistrzynią.

W czasie spotkania odbyły się wykłady oraz zajęcia praktyczne:

  • W odkrywaniu piękna i głębi liturgii pomagał ks. dr hab. Dominik Ostrowski ze Świdnicy, liturgista, wykładowca akademicki i konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Dominik sprawował przez te dni Msze święte, głosił homilie oraz prowadził wykłady nt. Teologia przestrzeni liturgicznej; Duch liturgii; Teologia znaku i symbolu.
  • O pielęgnowaniu, przechowywaniu i przedłużaniu żywotności kwiatów ciętych i zieleni w sposób bardzo atrakcyjny i kompetentny opowiedział siostrom mgr inż. Jarosław Kuś z Krakowa. Natomiast p. Małgorzata Kuś przekazała cenne wiadomości na temat: Miejsce kompozycji kwiatowych w kościele; Przygotowywanie kwiatów i roślin do kompozycji ? symbolika, kolor, wielkość, proporcja.
  • Po części teoretycznej były warsztaty tworzenia aranżacji kwiatowych, podczas których siostry z zaangażowaniem, wykorzystując przekazane wskazówki, układały kompozycje.
  • Cenne refleksje nt. Duchowość zakrystianki przekazała s. dr Anna Hyszko CHR z Zawichościa, która przedstawiła też postać bł. Michała Giedroycia ? patrona zakrystianów. S. Anna poprowadziła warsztat, w czasie którego podzieliła się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prania i prasowania bielizny kielichowej oraz mycia i czyszczenia naczyń liturgicznych.

Na zakończenie siostry zapoznały się z Kodeksem zachowań wobec dzieci i młodzieży, który obowiązuje w Zgromadzeniu. W ankietach wyraziły swoje refleksje na temat sympozjum i propozycje na przyszłość.

Sympozjum było spotkaniem bardzo ubogacającym dla wszystkich sióstr, doświadczeniem wspólnoty modlitwy i troski o piękno kultu Bożego i liturgii.

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Relacje and tagged , , .