Sprzeciw wobec użycia wizerunku Sługi Bożej M. Teresy Kierocińskiej w wystawie „Liderki”

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec użycia wizerunku Czcigodnej Sługi Bożej M. Teresy Kierocińskiej do akcji feministycznej w wystawie „Liderki” zorganizowanej w przejściu podziemnym nowo otwartego Ronda Praw Kobiet w centrum miasta Sosnowca.

W związku z tym skierowałyśmy pismo na ręce Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego oraz Pani Ewy Szoty Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sosnowcu  zawierające stanowcze żądanie usunięcia wizerunku Współzałożycielki naszego Zgromadzenia z wystawy. Kontekst wystawy jest sprzeczny z wartościami prezentowanymi przez Sługę Bożą.

Postawa życiowa Matki Teresy i promowane przez nią zdrowe postawy ludzkie i chrześcijańskie stanowią niepodważalną wartość moralną zgodną z Dekalogiem. Matka Teresa jednoznacznie opowiadała się za obroną życia, troszczyła się o katolickie wychowanie dziewcząt i opieką otoczyła matki. Z narażaniem życia ratowała zagrożone życie ludzkie. Dziś również jest ono ratowane w istniejącym przy naszym domu zakonnym „Oknie Życia” w Sosnowcu. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Matki Teresy Kierocińskiej.

Posted in Aktualności and tagged , .