„Doposażenie szkoły w Gitega-Songa w Burundi” – projekt dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Od 1973 roku Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus prowadzą działalność misyjną w Burundi (Afryka Centralna).

Ze względu na niewielką ilość ośrodków nauczania w Burundi, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus podjęły się budowy szkoły podstawowej dla dzieci. W listopadzie 2021 r., w ramach współpracy rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przez pośrednictwo Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Tanzanii, dofinansowało projekt pn.: „Doposażenie szkoły w Gitega-Songa w Burundi”.

Wartość dofinansowania wynosi 28 000, 00 USD. Całkowita wartość projektu stanowi 31 853, 93 USD.

Dzięki w/w pomocy, budująca się szkoła otrzymała wyposażenie biura administracyjnego, a także salę komputerową z piętnastoma stanowiskami komputerowymi dla uczących się dzieci, natomiast kwestia dożywiania uczniów uzyskała wsparcie przez zakup lodówki i zamrażarki (koniecznych w tamtejszym klimacie do przechowywania żywności).

Serdecznie dziękujemy za dar dofinansowania projektu.

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Posted in Aktualności, Dom Generalny and tagged , , , , .