Słowo podziękowania m. Błażei Stefańskiej

Słowo podziękowania wygłoszone przez m. Błażeję Stefańską CSCIJ, przełożoną generalną, w dniu centralnych obchodów Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia. Sosnowiec, 21 sierpnia 2021 r.

Pobierz pdf Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf_downlaod.png

Błogosławimy Boga, Pana dziejów za wielki dar, jakim jest czas przeżywanego Jubileuszu Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Kościele Świętym,  szczególnie dzisiaj podczas  głównej Eucharystii sprawowanej na ziemi sosnowieckiej. Naszą radość i wdzięczność pomnaża obecność przewodniczącego tej celebracji, Jego Ekscelencji Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Arcybiskupa Salvatore Pennacchio, a także Ekscelencji Biskupów diecezji, w których znajdują się nasze domy zakonne.  Dziękuję także Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi, pasterzowi Kościoła Sosnowieckiego, prezbiterom parafii katedralnej, na czele z gospodarzem tej Bazyliki, ks. kanonikiem Janem Gaikiem oraz kapłanom diecezji sosnowieckiej.

Serdecznie dziękuję za przybycie na Ucztę Eucharystyczną zaproszonym gościom – Ojcu prowincjałowi krakowskiej prowincji karmelitów bosych i delegatowi ojca prowincjała warszawskiej prowincji, kapłanom z różnych parafii i diecezji, siostrom zgromadzeń zakonnych, diakonom i seminarzystom, delegacjom sióstr z naszych wspólnot, a także wszystkim wiernym, którzy razem z nami składają dzisiaj Bogu jubileuszowe dziękczynienie. Dziękuję orkiestrze i chórowi sióstr. Wszyscy tworzymy wspólnotę wiary, nadziei i miłości, także z tymi osobami, które łączą się z nami za pośrednictwem mediów.

Błogosławimy Boga za to, że Jego łaska towarzyszyła Zgromadzeniu od początku naszej historii, przez trudny XX wiek, znaczony na ziemi polskiej krwią rodaków w zdobywaniu niepodległości oraz heroiczną postawą w obronie Ojczyznyi wiary – Polonia semper fidelis! Siostry naszego Zgromadzenia przez spełnianie misji ewangelizacyjnej, włączały się w ten nurt życia Kościoła w Polsce i na świecie.

Przez ostatni czas 9-letniej nowenny starałyśmy się duchowo przygotować na „Wielki Jubileusz Małego Karmelu”. Świętując 100-lecie istnienia Zgromadzenia, pełne wdzięczności wspominamy naszych Czcigodnych Założycieli i wraz ze Świętymi Karmelu, „jako ci, którzy miłosierdzia doznali”, ogłaszamy dzieła potęgi naszego Boga (por. 1 P 2, 9-10).

W nowym stuleciu naszej historii pragniemy z nową gorliwością żyć dla Chrystusa i Jego Kościoła oraz dzielić się głębokim charyzmatycznym przesłaniem Ojca Założyciela, Sługi Bożego Anzelma Gądka, który wskazując na źródło naszego życia wiary, zachęcał, byśmy wsłuchiwały się w Słowo, które stało się Ciałem, i które daje moc, by stać się dziećmi Bożymi.

Z racji przypadającej w tym roku także 75. rocznicy śmierci Współzałożycielki Zgromadzenia, Czcigodnej Sługi Bożej Teresy Kierocińskiej, szczególnie wspominamy jej osobę oraz jej niezastąpioną rolę Matki Zgromadzenia. Chcemy uczyć się od niej trwania sercem u stóp Jezusa i wielkiej wrażliwości na drugiego człowieka, żyjącego także dzisiaj.

Naszemu Zgromadzeniu patronuje Św. Teresa od Dzieciątka Jezusi Najświętszego Oblicza, doktor Kościoła. To ona odkryła i wskazała prostą ,,małą drogę” do świętości. Biorąc wzór z naszej Patronki, błogosławimy Boga wszechmogącego za wszelkie dobre dzieła podejmowane dotąd przez Zgromadzenie, ,,które by nie kwitły gdyby nie cierpienie”… Wiemy, że w aspekcie wiary, także trudne wydarzenia nabierają zbawczego wymiaru i sensu. Rozumiemy, że przeżywane cierpienia, dzięki łasce Bożej, będą mocnym fundamentem pod nowe stulecie. Nie poddajemy się zwątpieniu, gdyż wierzymy, iż najmniejsza iskra miłości Bożej może rozpalić wielki ogień, który ogrzeje świat i oświetli każdą ciemność duszy.

Błogosławimy wspólnie Boga za to, że w przestrzeni Jego Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas, uczestniczymy w misterium Ofiary Chrystusa, i jako dzieci Boże, wraz z Nim, wpatrujmy się w doskonały obraz Ojca. Razem z pokorną Dziewicą Maryją adorujemy Boskie Dziecię, a ze świętym Józefem podejmujemy w Kościele zarówno proste prace, jak i wyzwania apostolskie i misyjne.

Błogosławimy wspólnie Boga za Jego Opatrzność, która wkrótce pozwoli Kościołowi w naszej ojczyźnie cieszyć się beatyfikacją Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przewodniczył świętowanemu przez nas w Sosnowcu jubileuszowi 50-lecia Zgromadzenia.

Kończąc, proszę Księdza Arcybiskupa Nuncjusza o udzielenie nam błogosławieństwa w imię Trójcy Przenajświętszej, abyśmy na co dzień mogły wiernie ,,żyć miłością”, w świetle mądrości Bożej odczytywać „znaki czasu”, podejmując naszą posługę zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia i realizując w naszym życiu konsekrowanym powołanie do świętości.

Posted in Aktualności, Czytelnia, Dom Generalny, Jubileusz and tagged , , .