Obchody 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Karmelitek Dzieciątka Jezus na przełomie Roku Pańskiego 2021/2022

Specjalnie dla karmelitanek Dzieciątka Jezus

W dniach 27 grudnia 2021 – do 2 stycznia 2022 r przebywał w Polsce generał Zakonu Karmelitów Bosych – o. Miguel Márquez Calle OCD. Do Polski przybył na specjalne zaproszenie przełożonej generalnej Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, m. Błażei Teresy Stefańskiej, z okazji obchodów 100-rocznicy założenia Zgromadzenia. Był to dla nas wielki zaszczyt i łaska, że Ojciec wielkiej Rodziny Terezjańskiej przybywa do agregowanego do Zakonu przed 85 laty „małego Karmelu” – jak lubił nas określać o. Założyciel, Sługa Boży Anzelm Gądek OCD. Ojciec generał Miguel z o. Rafałem Wilkowskim, sekretarzem i tłumaczem, odwiedzili w tych dniach także niektóre wspólnoty ojców i sióstr obu prowincji OCD: w Poznaniu, Zwoli, w Krakowie, Czernej, Tarnowie, Przemyślu, Lublinie i w Warszawie (zob. www.karmel.pl/braterska-wizyta-ojca-generala, www.karmel.pl/general-w-przemyslu oraz: www.karmel.pl/o-general-w-radio-fara).

Już 29 grudnia 2021, podczas naszych prac przygotowawczych do sesji jubileuszowej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie, miałyśmy radość miłego spotkania z o. Generałem Miguelem, który razem z o. prof. Jerzym Gogolą, dyrektorem KID, o. Tadeuszem Florkiem i o. Piotrem Zerzuchą wizytowali gmach tej karmelitańskiej uczelni. Nasze rozmowy tłumaczył o. Rafał Wilkowski, sekretarz o. Generała.


30 grudnia 2021 r.

Sesja jubileuszowa

W tym dniu w kościele Ojców karmelitów bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18, o godz. 8.30,Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Piotr Jackowski, prowincjał krakowskiej prowincji OCD; koncelebrowali m.in.: o. Damian Sochacki OCD, przeor klasztoru i kustosz Sanktuarium św. Józefa oraz o. Łukasz Kasperek OCD z Lublina, ks. Mariusz Trąba. Po przejściu do gmachu instytutu (KID), o godz. 9.30 rozpoczęła się sesja naukowa o tematyce historycznej, pod hasłem: „Dzieciątku Jezus dziękczynienie i wierność!” Rozpoczęciu i przerwom obrad towarzyszył śpiew pieśni jubileuszowych wykonanych przez siostry, pod dyrekcją s. Natany Szaro CSCIJ, ze wspólnoty w Niegowici.

Sesji przedpołudniowej przewodniczył o. Łukasz Kasperek OCD. Słowo wstępne wygłosił o. prowincjał Piotr Jackowski OCD. Referaty w wersji skróconej (wersja szersza zostanie zamieszczona w publikacji) podczas sesji wygłosili kolejno: s. Konrada Dubel CSCIJ, Kierunki rozwoju Zgromadzenia w latach 1921-1939; ks. dr Mariusz Trąba, UPJP2 (z diec. sosnowieckiej), Zagłębie Dąbrowskie w okresie okupacji hitlerowskiej a posługa Zgromadzenia w latach 1939-1945; s. Wiktoria Szczepańczyk CSCIJ, Działalność apostolska Zgromadzenia w Polsce w latach 1945-1989; o. prof. Jerzy Gogola OCD, Podstawy teologiczne charyzmatu sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w świetle nauki Kościoła i pism sł. B. Anzelma Gądka OCD.

Po krótkiej przerwie i modlitwie Anioł Pański rozpoczęto drugą część sesji, o tematyce dzieł apostolskich Zgromadzenia w 10 krajach, poza Polską. Wprowadzenia w powyższą tematykę dokonała s. Imelda Kwiatkowska CSCIJ, asystentka generalna, prelekcją pt. Apostolstwo Zgromadzenia poza granicami Polski w latach 1973-2020. Relacje o apostolstwie w poszczególnych krajach były przygotowane przez siostry pochodzące z danego kraju bądź, podejmujące tam posługę. Pierwszym tematem stały się misje afrykańskie Zgromadzenia: Burundi, Rwanda i Kamerun. Temat: Działalność misyjna Zgromadzenia w Afryce. Przygotowanie do jubileuszu 50-lecia naszych misji opracowała była misjonarka, s. Ilona Firszt, pracująca obecnie w Biurze Misyjnym w Sosnowcu.

Sesji popołudniowej przewodniczył o. Tadeusz Florek OCD. Jako pierwsza relacjonowała swój temat s. Juliusza Świerkosz: Europa Zachodnia. Działalność we Francji. Następnie prezentowano relacje o apostolstwie Zgromadzenia w poszczególnych krajach postkomunistycznych Europy środkowo-wschodniej. Niestety, z przyczyn pandemii, nie mogły przybyć do Polski same autorki poszczególnych relacji i pokazów multimedialnych, lecz prezentowały je siostry, które kiedyś pracowały w tych krajach, a obecnie przebywają w Polsce. Relację o działalności wspólnot na Białorusi, wykonaną przez s. Idaliję Marchocką, zaprezentowała s. Benedykta Krzykawska; na temat pracy apostolskiej w Czechach, opracowaną wspólnie przez s. Jitkę Petřikovą i s. Anastazję Szymanowicz, przedstawiła ostatnia z nich; relację s. Alony Babanowej z Ukrainy przedstawiła s. Terezitta Górka; na temat pracy sióstr na Łotwie sprawozdanie przygotowała s. Meinarda Elksne, a przedstawiła ją s. Ksenija Afonina; relację z prezentacją s. Dominiki Szeghyovej o pracy na Słowacji, zaprezentowała s. Monika Hlasna.

Po podsumowaniu sesji przez o. Tadeusza Florka OCD zabrała głos m. Błażeja Stefańska, przełożona generalna Zgromadzenia, która podziękowała wszystkim uczestnikom za obecność, prelegentom za merytoryczne przygotowanie tematów i cenne opracowania, a siostrom zajmującym się sprawami organizacyjnymi za posługę, także kulinarną (odpowiedzialne były: s. Klarissa Szczęsna i s. Damaris Kluska), dzięki której bogata sesja jubileuszowa miała sprawny przebieg.

W sesji wzięło udział fizycznie ok. 100 osób, przede wszystkim sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z wielu domów zakonnych w Polsce. Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele Rodziny Gądków z Niegowici, członkinie Bractwa Dzieciątka Jezus z Rzeszowa oraz osoby zaprzyjaźnione ze Zgromadzeniem. Zanotowano ponadto wysoką oglądalność wydarzenia przez Internet (zob. www.karmelitanki.pl/sesja-jubileuszowa-na-karmelitanskim-instytucie-duchowosci-w-krakowie-30-xii-2021-r/ ).


31 grudnia 2021

U karmelitanek bosych na Wesołej

W ostatnim dniu Roku Pańskiego 2021 ponad dwudziestoosobowa delegacja sióstr z trzech prowincji, na czele z m. Błażeją Stefańską i zarządem generalnym Zgromadzenia, o godz. 6.30 wzięła udział we Mszy świętej dziękczynnej w krakowskim kościele Sióstr Karmelitanek Bosych pw. św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża przy ul. Kopernika. Tam, dokładnie 100 lat wcześniej, o. Założyciel, sł. B. Anzelm Gądek OCD, jako prowincjał polskiej prowincji karmelitów bosych zainicjował nasze Zgromadzenie i odbyły się obłóczyny czcig. sł. B. Teresy Janiny Kierocińskiej i pierwszych karmelitanek Dzieciątka Jezus. Mszę św. w 100. rocznicę tychże wydarzeń odprawił o. prowincjał Piotr Jackowski i o. Damian Sochacki, przeor karmelitów z klasztoru na Rakowickiej. Po Mszy św. kilka naszych sióstr w rozmównicy karmelitanek bosych spożyło śniadanie, przygotowane przez siostry klauzurowe, po czym nastąpiło miłe spotkanie z całą ich wspólnotą. Matka Błażeja Stefańska CSCIJ podziękowała m. Przeoryszy OCD i Siostrom za miłą gościnność i umożliwienie nam głębokiego przeżywania wydarzeń jubileuszowych, zwłaszcza udziału we wspólnej z nimi Eucharystii. Wzorem Naszych Założycieli i pierwszej grupy fundatorek Zgromadzenia, prosto z tego klasztoru udałyśmy się do Sosnowca, gdzie Zgromadzenie zaczęło swą działalność. Zob. krakow.karmelitanki.pl/tu-sie-wszystko-zaczelo/


W Domu Macierzystym

Około godz. 11 do Domu Macierzystego naszego Zgromadzenia w Sosnowcu przy ul. M. Teresy Kierocińskiej 25 przybył generał Zakonu Terezjańskiego, o. Miguel Márquez Calle OCD, któremu towarzyszył o. sekretarz Rafał Wilkowski OCD z Rzymu oraz o. prowincjał Piotr Jackowski OCD z Krakowa. Z Warszawy przybył o. prowincjał Jan Malicki OCD z o. Jakubem Kamińskim, wikariuszem prowincjalnym. Po przywitaniu z Matką Generalną i siostrami, o. Miguel M. Calle pierwsze kroki skierował do tzw. „rozmównicy Ojca Założyciela”, gdzie został ugoszczony i wpisał się do księgi pamiątkowej. Następnie, w towarzystwie o. sekretarza Rafała Wilkowskiego, o. prowincjała Piotra Jackowskiego i s. postulator Konrady Dubel zwiedził Muzeum Domu Macierzystego. O godz. 12 w kościele zakonnym pw. Najśw. Oblicza Pana Jezusa została odprawiona uroczysta Eucharystia, której przewodniczył J. E. bp Grzegorz Kaszak, a homilię wygłosił o. Generał. Koncelebrowali ojcowie prowincjałowie dwóch polskich prowincji, a także inni goście: o. Leszek Stańczewski, przeor z Wadowic, o. Grzegorz Firszt z Kurii Generalnej OCD w Rzymie, kapłani diecezji sosnowieckiej na czele z ks. kanclerzem Mariuszem Karasiem oraz ks. kan. Jarosław Boral, proboszcz parafii pw. św. Barbary z Wielunia, rodzinnej parafii Współzałożycielki Zgromadzenia, czcigodnej sł. B. Teresy Kierocińskiej. Na koniec Mszy św. m. Błażeja wygłosiła słowo podziękowania. Zob. www.karmelitanki.pl/jubileuszowa-eucharystia-w-sosnowcu-transmisja-31-grudnia-godz-12-00/

Po Mszy św. i wspólnej pamiątkowej fotografii przy ołtarzu, o. Generał modlił się przy sarkofagu czcigodnej sługi Bożej Teresy od św. Józefa. Następnie wszyscy: kapłani, siostry, goście – na czele z ks. Biskupem i o. Generałem, który niósł figurkę Dzieciątka Jezus – przeszli w procesji kolędowej do sali M. Bożej Szkaplerznej na obiad. W rozmowach z siostrami o. Generał okazywał interesowanie Zgromadzeniem, jego apostolstwem, zwłaszcza działalnością misyjną. Dał nam przykład otwartości na każdą osobę oraz świadectwo pokory i prostoty karmelitańskiej.

Po pożegnaniu zacnych gości, w kościele zakonnym miały miejsce I Nieszpory z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki. Następnie Przełożona generalna przewodniczyła Aktowi oddania Zgromadzenia Najświętszemu Dzieciątku Jezus. Przedstawiła też siostrom dar jubileuszowy, jaki został ofiarowany Zgromadzeniu przez anonimowego darczyńcę, w postaci pięknie zdobionej monstrancji, która pozostanie w kaplicy Domu Macierzystego.


W kościele pw. Najśw. Serca Jezusowego

Ostatnim akcentem sosnowieckich obchodów jubileuszowych był dzień 3 stycznia 2022 r. – liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus. W tym dniu o godz. 12, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa została odprawiona Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem i z homilią ks. Mariusza Trąby. Przy tym kościele 100 lat temu znajdowały się dzieła Towarzystwa Dobroczynności, prowadzone przez ks. Franciszka Raczyńskiego (1874-1941), w których pierwsza wspólnota naszego Zgromadzenia rozpoczęła służbę najuboższym mieszkańcom Zagłębia Dąbrowskiego. We Mszy św. wzięły udział siostry wspólnoty sosnowieckiej oraz z pobliskich wspólnot, wraz z m. Błażeją Stefańską, natomiast inne wspólnoty mogły łączyć się przez Internet (zob. www.youtube.com/watch?v=qUSEp-j2S5c).

Rok jubileuszowy naszego Zgromadzenia – zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 22 X 2020 r. – kończy się w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2022 r., w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Boskiemu Dzieciątku Jezus chwała, cześć i dziękczynienie!

s. Konrada od Serca Bożego Dzieciątka CSCIJ

Posted in Aktualności, Czytelnia, Dom Generalny, Jubileusz, Relacje and tagged , , .