Diecezjalne obchody Dnia Życia Konsekrowanego

Jak co roku, Ks. Biskup Ordynariusz Grzegorz Kaszak listem zaprosił wszystkie osoby konsekrowane posługujące w naszej diecezji na Diecezjalne Obchody Dnia Życia Konsekrowanego. Chociaż ten Dzień obchodzony jest w przypadające 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego, w tym roku obchody te miały miejsce 29 stycznia.

Spotkanie odbyło się w kaplicy Domu Macierzystego sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył Ks. Biskup Piotr Skucha.

Podczas homilii ks. Biskup przypomniał, że „życie konsekrowane jest darem Boga Ojca, który został udzielony Kościołowi za sprawą Ducha Świętego, i od samego początku życia Kościoła jest drogą naśladowania Jezusa Chrystusa”. Mówił dalej: „Osoby konsekrowane mimo, że żyją na ziemi, wzrok mają utkwiony w niebo. Poprzez ewangeliczne rady: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, pokazują nam, że choć jesteśmy zanurzeni w doczesności, to celem naszego życia jest Królestwo Niebieskie. Oddając się do dyspozycji Chrystusa w Jego Kościele, stają się dla nas braćmi i siostrami – o których można powiedzieć – to są prawdziwi ludzie Boga”.

W swoim kazaniu Biskup nawiązał do tajemnicy dnia Ofiarowania Pańskiego. Proroctwo Symeona, uświadamia nam, że „życie Maryi będzie pod znakiem krzyża” i „nie była to wizja spokojnego życia”. „Podobnie jest z naszym życiem, bo wspólnota w której żyjemy zmierza w określonym celu, tym celem jest życie wieczne. Rady ewangeliczne są wyrazem całkowitego oddania i zawierzenia Bożej Opatrzności swoich planów i swojego życia”. Biskup przypomniał, że „posłaniem osób konsekrowanych jest nieustanne przypominanie, że doczesność nie jest celem, ale drogą prowadzącą do celu, którym jest życie wieczne”. Kaznodzieja cytując słowa św. Jana Pawła II mówił: „Kościół pod żadnym pozorem nie może wyrzec się życia konsekrowanego. To z niego rodzi się zapał i moc głoszenia Ewangelii całemu światu. Potrzebni są bowiem ludzie, którzy będą ukazywać ojcowskie oblicze Boga i macierzyńskie oblicze Kościoła, którzy będą umieli zaryzykować własnym życiem, aby inni mieli życie i nadzieję”.

Po homilii wszyscy zgromadzeni odnowili śluby i przyrzeczenia.

Po Mszy na sali Matki Bożej ks. Biskup wygłosił konferencję pt.: „Prymat Boga i Jego Słowa. Maryja słucha Bożego Słowa”. Każdy otrzymał wydrukowany egzemplarz konferencji. Dalsze świętowanie przy stole służyło umocnieniu więzi pomiędzy członkami różnych zgromadzeń.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele rodzin zakonnych posługujących w diecezji (w tym roku w niewielkiej ilości, ze względu na stan zdrowia): karmelitanki Dzieciątka Jezus (Sosnowiec, Czeladź, Wolbrom), honoratki (Będzin), duchaczki (Sułoszowa), salezjanie (Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec), pallotyni (Sosnowiec), sercanie (Sosnowiec), oblaci św. Józefa (Będzin), kamilianie (Hutki) i franciszkanie konwentualni (Dąbrowa Górnicza – Gołonóg). Obecna też była jedna dziewica konsekrowana i siostra ze stowarzyszenia życia apostolskiego.

Tekst i foto: s. Bogdana Batog CSCIJ

Posted in Aktualności, Jubileusz, Relacje, Video and tagged , .