List matki Błażei Stefańskiej na 50-lecie misji

PDF

Marki, na 10 grudnia 2022 roku

Drogie i Kochane Siostry

Pozdrawiam serdecznie w dniu rozpoczęcia świętowania złotego jubileuszu misji karmelitanek Dzieciątka Jezus w Burundi. Dzieło misyjne Zgromadzenia ma bogatą 50-cioletnią historię. Jest za co dziękować Bogu.

Boskie Dzieciątko błogosławiło bardzo trudnej pracy sióstr misjonarek, którą podjęły z entuzjazmem i z zapałem. Widać piękne owoce ich miłości Boga i służby bliźnim. Mamy na terenach misyjnych szpitale, szkoły, przedszkola, piękne domy i ogrody. Mamy pośród nas afrykańskie powołania: kandydatki, postulantki, juniorystki, profeski czasowe i wieczyste. Podjęty trud formacji w nowej kulturze, wobec nowych powołań jest oznaką otwartości serca sióstr Polek, takiego też otwarcia potrzeba tutejszym powołaniom. Dzieło misyjne wciąż potrzebuje nowych sił. Dziękuje siostrom Afrykankom, które poszły za głosem Jezusa
i wstąpiły do naszej rodziny zakonnej. Niech Go naśladują na wzór Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na drodze duchowego dziecięctwa wdzięczne za charyzmat udzielony naszym Założycielom.

Jeżelibędziemy głosić Królestwo Boże to wszystko inne będzie nam dodane, jeżeli będziemy stawiać siebie w centrum, nie doświadczymy wolności, o której mówi Chrystus. Moim i sióstr zadaniem jest wzięcie odpowiedzialności za jakość swojego życia i życia wspólnotowego – siostrzanego. Niewątpliwie Bóg stawia nam wysokie wymagania, bo każda miłość je stawia, ale On sam uzdolnia nas, do ich spełnienia.

Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem wszystkich ludów i narodów, Bogiem jedynym i prawdziwym. Wszystkim trzeba głosić dobrą nowinę o Nim, o tym, że jest istnieje nieskończona miłość. ,,Misji Kościoła nie można traktować, jako nieobowiązkowej albo dodatkowej części życia kościelnego. Należy pozwolić Duchowi Świętemu, by ukształtował nas na wzór samego Chrystusa, jako uczestników Jego misji: <<Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam>>J 20, 21, abyśmy przekazywali Słowo całym życiem». Cały lud Boży jest ludem «posłanym», a głoszenie Ewangelii jest zadaniem wszystkich chrześcijan, wynikającym z chrztu /Benedykt XVI, Verbum Domini nr 93/.

Prośmy Boskie Dzieciątko Jezus o potrzebne łaski, które są potrzebne do podejmowania codziennego wysiłku wierności, umacniania się w wierze i w powołaniu.

To właśnie Słowo Boże sprawia, że pragniemy podejmować nowe zadania pragnąc wyjechać na nowe tereny misyjne. Niech Maryja uczy nas oczekiwania na czas Boga, w którym zrealizują się Jego zamiary.

Pozdrawiam z darem modlitwy – s. Błażeja od Krzyża Chrystusowego

Posted in Aktualności, Dom Generalny, Jubileusz misj, Misje and tagged , , , .