Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych s. Agnés od Jezusa Miłosiernego, Kamerun-Dimako

Dnia 16 sierpnia w naszej pierwszej wspólnocie w Kamerunie w Dimako, świętowaliśmy uroczystość jubileuszowa 25-lecia ślubów zakonnych naszej s. Agnes od Jezusa Miłosiernego. Siostra Agnes, Burundyjka, posługuje w tej parafii jako pielęgniarka już 13 lat. Wielka była nasza radość, gdy mogłyśmy się wszystkie razem spotkać, wszystkie siostry z dwóch naszych kameruńskich wspólnot misyjnych, radość była tym większa, bo temu spotkaniu przewodniczyła Nasza Matka Błażeja.

null

Uroczystość miała charakter parafialny, Eucharystię celebrował pasterz diecezji Ks. bp Jan Ozga w asyście ośmiu kapłanów, w tym Wikariusz Generalny oraz księża Marianie, ojcowie Franciszkanie, księża diecezjalni i księża z parafii – Proboszcz i Wikary. Były także siostry zakonne z kilku nam bliskich wspólnot, bracie zakonni i klerycy, oraz prawie wszystkie grupy parafialne i wielu parafian, kościół prawie był zapełniony. Cała parafia dobrze się przygotowała do tego święta, wszystkie chóry, służba liturgiczna, porządkowa, dziewczynki z grupy prowadzonej przez s. Agnes, które uświetniały całą uroczystość przez taniec liturgiczny. Uroczysta Msza św. zaczęła się z małym opóźnieniem, tuż po 11.00.

Na początku Nasza Matka powitała wszystkich gości i nawiązała do okoliczności jubileuszu 25-lecia s. Agnes. Wszyscy byli mocno zdziwieni, gdyż Nasza Matka przemawiała po francusku, niektórzy podkreślali bardzo dobra dykcję i akcent francuski. A my byłyśmy dumne, że mamy taką Matkę. Homilię wygłosił ks. Biskup, nawiązywał do dokumentów Kościoła na temat życia konsekrowanego Vita Conscrata i innych. Przypominał o konieczności świadectwa, bo w jakości życia konsekrowanego osób zakonnych jest siła, która przyciąga innych, daje zapał ludziom młodym, by za naszym przykładem także mogli poświecić swoje życie Panu, albo przeciwnie odpycha i odpowiada za zmarnowane powołania, gdyż nie było dobrego przykładu, a co za tym idzie niesie zniechęcenie.

null

Tuż po homilii nastąpił moment odnowienia ślubów s. Agnes na ręce Naszej Matki Błażei. Po czym nasz mały chórek zakonny zaśpiewał uroczyście pieśń „O Jezu, dziewic Korono”. Pod koniec Mszy św., w chwili dziękczynienia po Komunii, nastąpił moment wielkiej radości i spontanicznego tańca, po tym prawie każda grupa parafialna w rytmie tanecznym zbliżała się do Siostry Jubilatki z prezentami, uściskami itd. Nasza Siostra nie była dłużna za tyle szczerej miłości, tańczyła z wielką gracją, a na pamiątkę dla wszystkich uczestniczących był obrazek jubileuszowy z Panem JEZUSEM Miłosiernym.

null

Po tych tanecznych dziękczynieniach nastąpił moment podziękowań wyrażony przez S. Jubilatkę. S. Agnes w swoim przemówieniu, wspomniała że czyfry 25, gdy się je oddzieli i doda jedną cyfrę do drugiej to wyjdzie siedem. Ta liczba przypomina jej o rodzinnych korzeniach, gdyż w rodzinie, z której pochodzi, była siódmym dzieckiem, które przyszło na świat. Liczba siedem jest też cyfrą, która wskazuje na pełność, doskonałość, jest też siedem sakramentów i siedem darów Ducha Świętego, czyli to wszystko czym stara się żyć. Po tej pięknej mowie, s. Agnes, na ołtarzu Pańskim, podpisała akt odnowienia ślubów, po czym podpisu dokonali także Nasza Matka i Ks. bp Jan Ozga.

Po Mszy św. ta piękna uroczystość została uwieczniona przez wspólne zdjęcie. Następnie zaproszeni goście udali się do Akademii Dzieciątka Jezus, na jubileuszową ucztę. To była wyśmienita uczta z rożnymi wyśmienitymi potrawami, nie brakowało dziczyzny i potraw tropikalnych takich jak żółw w cieście pistacjowym, jeżozwierz, itd. Był też ogromny tort z 25-cioma świeczkami, które nasza s. Agnes musiała zdmuchnąć.

Siostra Agnes była bardzo szczęśliwa i wzruszona, powtarzała często, że nigdy nie myślała że tak będzie wyglądał jej jubileusz, dziękowała ze łzami w oczach Naszej Matce, że wybrała właśnie ten czas na wizytę kanoniczną w Kamerunie, który pokrył się z jej jubileuszem. Podczas całych przygotowań tego jubileuszu towarzyszyła nam myśl św. Tereni naszej Patronki, ono też widniało na dekoracji jubileuszowej: TOUT EST GRACE ? WSZYSTKO JEST ŁASKĄ.

Posted in Aktualności, Misje, Relacje and tagged , , , .