Inauguracja Roku Jubileuszowego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Inauguracja obchodów Jubileuszu 100-lecia założenia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w katedrze warszawsko-praskiej pw. św.Michała Archanioła i św. Floriana w dniu 29 listopada 2020.

Jezusowi – Chrystusowi – Dziecięciu,
cześć, dziękczynienie, wierność, teraz i zawsze,
w życiu i śmierci, w krzyżu i chwale! Amen.

sł. B. Anzelm Gądek OCD

W pierwszą Niedzielę Adwentu 2020, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus rozpoczęły Wielki Jubileusz 100-lecia założenia Zgromadzenia. Obchody jubileuszowe zainicjował 29 listopada br. o godz. 12.30, biskup Romuald Kamiński, gdyż na terenie tejże diecezji znajduje się Dom Generalny naszego Zgromadzenia. Przed Mszą świętą Przełożona generalna m. Błażeja Stefańska skierowała do obecnych w katedrze gości, sióstr i parafian słowo wprowadzające krótko przedstawiając Zgromadzenie. Następnie, w programie słowno-muzycznym, siostry przedstawiły historię założenia Zgromadzenia przez sł. B. Anzelma Gądka OCD i Czcig. sł. B. Teresę Kierocińską. Po czym m. Błażeja Stefańska przywitała koncelebransów: Ks. bpa Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji, który przewodniczył koncelebrowanej liturgii, o. Dariusza Wilka CSMA, generała Księży Michaelitów, o. Jana Malickiego OCD, prowincjała warszawskiej prowincji karmelitów bosych, ks. Jana Fecko, dyrektora Centrum Formacji Misyjnej, ks. Zbigniewa Sobolewskiego, dyr. Dzieła Pomocy „Ad gentes”, ks. Arkadiusza Zawistowskiego, Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia, ks. Piotra Stępniewskiego, nowo mianowanego proboszcza parafii katedralnej.

Matka Błażeja podała także intencję Mszy świętej jubileuszowej:

„Serdeczne dziękczynienie za łaski udzielone Sistrom Zgromadzenia od początku jego istnienia oraz za te łaski, które są przygotowane dla nas i dla wszystkich osób uczestniczących razem z nami w rozpoczynających się obchodach jubileuszowych.
Dziękujemy za charyzmat udzielony Sł. B. o. Anzelmowi Gądkowi, karmelicie bosemu i za odwagę pierwszej przełożonej generalnej m. Teresy Kierocińskiej, która z siostrami pionierkami tworzyła fundamenty Zgromadzania na sosnowieckiej i zagłębiowskiej ziemi.”

Na początku Mszy św. o. prowincjał Jan Malicki odczytał Dekret Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie zezwalający Jego Ekscelencji Romualdowi Kamińskiemu, Biskupowi Warszawsko-Praskiemu, aby w dniu 29 listopada roku Pańskiego 2020, w którym uroczyście zostanie zainaugurowany Jubileusz Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, po sprawowaniu Najświętszej Ofiary, udzielił wszystkim obecnym wiernym, błogosławieństwa papieskiego połączonego z odpustem zupełnym.

Liturgię ubogacił śpiew wykonany przez chór sióstr pod dyr. s. Agnes Krzyżanowskiej CSCIJ. Po Mszy św., w prezentacji multimedialnej, siostry przybliżyły historię Zgromadzenia, jego duchowość, charyzmat i działalność apostolską.

We Mszy świętej, ze względu na sytuację epidemiologiczną, uczestniczyła ograniczona liczba osób: parafianie, niektórzy zaproszeni goście oraz siostry z domu generalnego w Markach, a także delegacje sióstr z trzech prowincji Zgromadzenia. Dzięki transmisji telewizji SalveNet, w naszej uroczystości mogło uczestniczyć bardzo dużo osób i sióstr Zgromadzenia w Polsce i za granicą, za co wyrażamy naszą wdzięczność.

Relacja s. Imelda Kwiatkowska CSCIJ

Całość uroczystości można zobaczyć: Msza św. – jubileusz 100-lecia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – TRANSMISJA (29.11.2020, 12:00) – YouTube.

Zapraszamy do zobaczenia galerii z tego wydarzenia.
Fot. s. Teofana Ostasiewicz CSCIJ

Posted in Aktualności, Czytelnia, Dom Generalny, Jubileusz, Relacje and tagged , , , .