I dzień nowenny do św. Teresy od Jezusa

Z pism św. Teresy od Jezusa:

?Zdawałam sobie sprawę z tego, że mam duszę, jednak nie z tego, na co zasługuje ta dusza i kto znajduje się wewnątrz niej, ponieważ próżnościami tego życia zasłaniałam sobie oczy (…).
A teraz, jako że już ? w moim przekonaniu ? zdaję sobie sprawę, że w tym maleńkim pałacu mojej duszy zmieścił się tak wielki Król, nie będę zostawiała Go już tak często samego. Co jakiś czas będę pozostawała wobec Niego i będę się bardziej starała, aby moja dusza nie była tak brudna (…).

A ponieważ On nie zamierza przymuszać naszej woli, bierze to, co Mu dajemy. Jednak nie oddaje siebie całkowicie, dopóki my nie oddamy się całkowicie. Jest to rzecz pewna i ? ponieważ ma ona tak wielkie znaczenie ? przypominam wam o tym tyle razy. Ani nie może w pełni działać w duszy, jak dopiero wtedy, gdy całkowicie ? bez żadnych przeszkód ? jest Jego, ani nie wiem jak miałby działać;
jest miłośnikiem pełnej zgodności. A zatem jeśli ów pałac wypeł­nimy motłochem i tandetą, jak Pan miałby pomieścić się tam ze swoim dworem? Dość już czyni, gdy przez chwilę pozostaje w tak bardzo kłopotliwej sytuacji.

Czy sądzicie córki, że przychodzi sam? Czyż nie wiecie, że Jego Syn mówi: któryś jest w niebie? A zatem takiego Króla z pewnością nie pozostawią samego Jego dworzanie; ale przeciwnie ? pozostają
z Nim, błagając Go za nami dla naszego pożytku, ponieważ przepełnieni są bezinteresowną miłością?.

(Droga Doskonałości 28, 11-13)

————————————————–

MODLITWA DO ŚW. TERESY OD JEZUSA
Z OKAZJI 500-LECIA NARODZIN (1515-2015)

Święta Matko Tereso od Jezusa!
Ty oddałaś się całkowicie na służbę miłości:
naucz nas chodzić z determinacją i wiernością
po drodze modlitwy wewnętrznej, z uwagą zwróconą na Pana Boga w Trójcy Jedynego, obecnego zawsze
w głębi naszego jestestwa.
Umocnij w nas fundament prawdziwej pokory, odnowionego oderwania, bezwarunkowej miłości braterskiej, w szkole Maryi, naszej Matki.
Wlej w nas Twoją wrażliwą miłość apostolską
do Kościoła. Niech Jezus będzie naszą radością, naszą nadzieją i naszym dynamizmem, niewyczerpanym źródłem najgłębszej zażyłości.
Błogosław naszą wielką rodzinę karmelitańską,
naucz nas modlić się całym sercem z Tobą:
Twoją jestem, Panie, dla Ciebie się narodziłam.
Co chcesz czynić ze mną?
Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

lub

Litania do św. Teresy od Jezusa

wiecej o św. Teresie od Jezusa na stronie: www.karmel.pl

Posted in Czytelnia, formacja and tagged , , .